Strona główna -> Rewitalizacja
MenuLinki
2017-04-23     Ilony, Jerzego, Wojciecha     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanka Wielka na lata 2016 - 2020.

 


Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.), w dniu 24.02.2017 rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020.


Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.), w dniu 17.02.2017 rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020.


Wójt Gminy przedstawia ostateczne wersje dokumentów związanych z utworzeniem obszaru rewitalizacji w Gminie Polanka Wielka po konsultacjach z mieszkańcami.


Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Polanka Wielka, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji.  Poniżej umieszczono wzór ankiety (ankieta jest anonimowa) oraz projekty wymaganych dokumentów wraz z formularzem zgłaszania uwag. Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie uwag i propozycji.


Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka.