Strona główna -> Projekty współfinansowane z UE
MenuLinki
2018-12-13     Dalidy, Juliusza, Łucji        

 

 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej zakończona!

 

 

W dniu 30 sierpnia 2010 roku w Polance Wielkiej dzięki wielkiemu zaangażowaniu władz gminy, pracowników samorządowych oraz społeczności lokalnej została zakończona inwestycja pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej” współfinansowana z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-213.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 786 439,55 zł z czego aż 70% - 1 250 507,68 zł stanowią fundusze unijne.

W ramach tych środków zostało oddane do użytkowania nowe skrzydło szkoły podstawowej gdzie znajdują się pomieszczenia zarówno szkoły jak i nowego przedszkola. Na cele przedszkola przeznaczono 5 sal dydaktycznych, sanitariaty, pomieszczenie do przygotowywania posiłków. Dla szkoły przeznaczono szatnie oraz pomieszczenie na salę komputerową i bibliotekę oraz wspólną z przedszkolem windę dla niepełnosprawnych i stołówkę.
Wykonana inwestycja przyczyni się do polepszenia dostępu do edukacji dzieci i młodzieży  z terenu Gminy, stworzy odpowiednie warunki  do nauki dla uczniów oraz do pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

 Zobacz galerię zdjęć z otwarcia przedszkola >>>

 


 

Pozyskano środki europejskie na Rozbudowę Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej! 

 

W dniu 18 maja 2010 roku Wójt Gminy Polanka Wielka – Mariusz Figura wraz ze Skarbnikiem Gminy – Ireną Grzesło podpisali Umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6. Spójność wewnątrzregionalna Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej”

Całkowita wartość projektu wynosi 1 852 571,87 zł z czego aż 1 296 800,30 zł stanowią środki europejskie. Wkład własny Gminy Polanka Wielka wynosi 555 771,57 zł co stanowi 30% całkowitej wartości Projektu.


Bezpośrednim celem w/w projektu jest polepszenie warunków oraz uatrakcyjnienie ofert kształcenia dla obecnych oraz przyszłych uczniów, a także pracowników zatrudnionych  w placówce, poprzez rozbudowę infrastruktury edukacyjnej. Projekt przewiduje również montaż windy – dźwigu osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Ma to na celu umożliwienie oraz ułatwienie w poruszaniu się osobom niepełnosprawnym na terenie obiektu.