Strona główna -> Skład Rady Gminy
MenuLinki
2018-12-14     Alfreda, Izydora, Zoriny        

 


Rada gminy VIII kadencja:

Gałgan Daniel - Przewodniczący Rady Gminy,

Kościelnik Przemysław - Wiceprzewodniczący Rady Gminy,

 

Członkowie Rady Gminy:


Bernaś Tadeusz, Dźwigońska Jolanta, Gałgan Mariusz, Hamerski Jacek, Jurecki Leszek, Knapik Iwona, Mitera Robert, Mitoraj Tadeusz, Nowak Dariusz, Pilch Marian, Romanek Tadeusz, Socha Jarosław, Szabla Jarosław. 

 

 KOMISJE RADY GMINY

 


 

Komisja Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Wsi

 

1. Bernaś Tadeusz  
2. Mitoraj Tadeusz  
3. Romanek Tadeusz  
4. Kościelnik Przemysław  
5. Jurecki Leszek
 
6. Pilch Marian
 

 


 

Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Pomocy Społecznej

 

1. Knapik Iwona  
2. Hamerski Jacek  
3. Dźwigońska Jolanta
 
4. Nowak Dariusz
 
5. Robert Mitera
 

 


 

Komisja Rewizyjna

 

1. Szabla Jarosław  
2. Gałgan Mariusz  
3. Hamerski Jacek  
4. Socha Jarosław  
5. Jurecki Leszek
 

 


 

Komisja do spraw Oświaty, Kultury i Sportu

 

1. Kościelnik Przemysław  
2. Knapik Iwona  
3. Gałgan Mariusz  
4. Szabla Jarosław
 
5. Dźwigońska Jolanta  

 


 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 1. Pilch Marian  
 2. Romanek Tadeusz  
 3. Bernaś Tadeusz  
 4. Nowak Dariusz  
 5. Mitoraj Tadeusz