Strona główna -> Urząd Gminy
MenuLinki
2018-12-14     Alfreda, Izydora, Zoriny        URZĄD GMINY POLANKA WIELKA

adres:
32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61 
Tel. 33 848 80 08,   848 82 77;  fax: 33 848 80 09

Internet:
www.polanka-wielka.pl

e-mail:

wojt@polanka-wielka.pl


gmina@polanka-wielka.pl

 

Urząd Gminy - Dochody.

Konto:

34 8110 1023 2007 0341 0838 0011

 

Dane do faktur:

Gmina Polanka Wielka
ul. Długa 61
32-607 Polanka Wielka
NIP: 549 21 99 463Urząd Gminy czynny:


poniedziałek, wtorek, czwartek: 7.00 - 15.00

środa: 7.00 - 16.00

piątek: 7.00 - 14.00Władze Gminy:

Wójt - Grzegorz Gałgan

tel. 533 544 406

Sekretarz - Urszula Potoczny

Skarbnik - Irena Grzesło
 

 

 
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy:

Nr pokoju Dział Nr telefonu
16 Wójt - Grzegorz Gałgan
w. 31
14 Sekretarz Gminy - Urszula Potoczny
w. 32
10 Skarbnik Gminy - Irena Grzesło w. 35
15 Ochrona środowiska - Katarzyna Żurek
w. 40
13 Kancelaryjno - administracyjna obsługa urzędu i organów gminy - Aneta Zemła
w. 30
12 Zamówienia publiczne, ewidencja działalności gospodarczej - Anna Stąpór
w. 33
11
Księgowość budżetowa - Urszula Żołneczko
w. 34
9
USC, ewidencja ludności, dowody osobiste
 - Barbara Klęczar
w. 36
7 Księgowość podatkowa - Marta Godek
Wymiar podatków i opłat - Lucyna Jankowska
w. 46

4
Gospodarka przestrzenna i gospodarka nieruchomościami - Anna Szypuła w. 41

3  Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, sprawy obronne, infrastruktura komunalna - Zdzisław Nikliborc
Sprawy inwestycyjne - budowlane - Władysław Dendys

w. 38