2017-03-01     Albina, Antoniny, Radosławy     "Jeżeli chcecie być świętymi w niebie, musicie wpierw stać się świętymi na ziemi" - Ellen G.White    

"ZA ŻYCIEM" od 01-01-2017 r. | 2017-01-10

Sprawdź jakie uprawnienia przysługują ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


więcej >>


Od 01-01-2017 r. kwota świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 1406 zł. | 2017-01-10

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7-11-2016 r. podniesiona zostaje kwota świadczenia pielęgnacyjnego. Od 01-01-2017 r. wynosi 1406 zł.


więcej >>


Bank Żywności - pomoc żywnościowa | 2016-12-07

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.


więcej >>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2016/2017 | 2016-08-29

 KOMUNIKAT Przyjmujemy nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 Wnioski do pobrania w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Polanka W...

więcej >>
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy

Adres:
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 61
Tel./fax    33 8488 019
e-mail: gopspol@iap.pl

NIP 549-20-02-733

REGON 070588160

 


 

Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego przyjmuje:

poniedziałek - 7.00 – 15.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 16.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek  - 7.00 – 14.00

 


 

 Pracownicy socjalni przyjmują:

poniedziałek - 7.00 – 15.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 16.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek  - 7.00 – 14.00


od godziny  11.00 - praca w terenie

 


 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

KIEROWNIK GOPS

mgr Ewa Ortman

Pomoc Społeczna Świadczenia Rodzinne Księgowość

Specjalista pracy socjalnej

mgr Jadwiga Kwarciak

Starszy pracownik socjalny

mgr Agata Krawczyk


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych oraz wychowawczych (500+)

mgr Bożena Czarnik

 

 

Główny księgowy

mgr Agnieszka Krzyścin