2017-04-23     Ilony, Jerzego, Wojciecha     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego ds. pierwszego kontaktu. | 2017-04-11

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


więcej >>


GOPS w Polance Wielkiej będzie realizować projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy. | 2017-04-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.więcej >>


Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa | 2017-03-07

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020


więcej >>


Poszukujemy osoby chętne do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Polanka. | 2017-03-03

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zaprasza osoby chętne do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Polanka Wielka w ramach umowy zlecenia.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel. 33/8488-019 w godzinach pracy GOPS.


więcej >>


Relacja z Opłatka dla Seniorów z dnia 21-01-2017 r. | 2017-03-03

BAL NESTORÓW 2017 - Już po raz 25, w dniu 21.01.2017r. najstarsi mieszkańcy naszej Gminy spotkali się na tradycyjnym opłatku seniorów. Spotkanie poprzedziła msza św. w Kościele Parafialnym p.w. Narodzenia NMP o godz.1030. Salę w Domu Strażaka zapełniło około 195 Nestorów Polanki Wielkiej.więcej >>


 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy

Adres:
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 61
Tel./fax    33 8488 019
e-mail: gopspol@iap.pl

NIP 549-20-02-733

REGON 070588160

 


 

Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego przyjmuje:

poniedziałek - 7.00 – 15.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 16.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek  - 7.00 – 14.00

 


 

 Pracownicy socjalni przyjmują:

poniedziałek - 7.00 – 15.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 16.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek  - 7.00 – 14.00


od godziny  11.00 - praca w terenie

 


 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 KIEROWNIK GOPS

mgr Ewa Ortman

Pomoc Społeczna Świadczenia Rodzinne/ Fundusz Alimentacyjny/500+ Księgowość i stypendia

Specjalista pracy socjalnej

mgr Jadwiga Kwarciak

Starszy pracownik socjalny

mgr Agata Krawczyk


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych oraz wychowawczych (500+)

mgr Bożena Czarnik

 

 

Główny księgowy

mgr Agnieszka Krzyścin