2017-06-27     Cypriana, Emanueli, Władysława     "Uśmiech to bodaj najkrótsza droga do drugiego człowieka". Henry Saka    

Wyniki konkursu na pracownika socjalnego ds. pierwszego kontaktu | 2017-05-04

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO  PRACOWNIKA SOCJALNEGO D/S PIERWSZEGO KONTAKTU W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W POLANCE WIELKIEJ       Inf...

więcej >>


Lista kandydatów spłeniających wymagania formalne | 2017-04-27

Lista kandydatów spłeniających wymagania formalne w naborze na stanowisko pracownika socjalnego d/s pierwszego kontatku w GOPS Polanka Wielka.


więcej >>


Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika socjalnego ds. pierwszego kontaktu. | 2017-04-11

Stanowisko pracy współfinansowane w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020


więcej >>


GOPS w Polance Wielkiej będzie realizować projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy. | 2017-04-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej 2016 roku złożył w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej projekt p.n. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej vol.2”dotyczący reorganizacji Ośrodka Pomocy Społecznej. Po zakończonych negocjacjach projekt został wybrany do otrzymania dotacji i w dniu 31.03.2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie.więcej >> 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

czynny od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy

Adres:
32-607 Polanka Wielka
ul. Długa 61
Tel./fax    33 8488 019
e-mail: gopspol@iap.pl

NIP 549-20-02-733

REGON 070588160

 


 

Pracownik do spraw świadczeń rodzinnych i wychowawczych (500+) oraz funduszu alimentacyjnego przyjmuje:

poniedziałek - 7.00 – 15.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 16.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek  - 7.00 – 14.00

 


 

 Pracownicy socjalni przyjmują:

poniedziałek - 7.00 – 15.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 16.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek  - 7.00 – 14.00


od godziny  11.00 - praca w terenie

 


 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 KIEROWNIK GOPS

mgr Ewa Ortman

Pomoc Społeczna Świadczenia Rodzinne/ Fundusz Alimentacyjny/500+ Księgowość i stypendia

Specjalista pracy socjalnej

mgr Jadwiga Kwarciak

Starszy pracownik socjalny

mgr Agata Krawczyk


Inspektor ds. świadczeń rodzinnych
i alimentacyjnych oraz wychowawczych (500+)

mgr Bożena Czarnik

 

 

Główny księgowy

mgr Agnieszka Krzyścin