MenuLinki
2018-12-13     Dalidy, Juliusza, Łucji        


W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego
konta użytkownika na platformie ePUAP.

Jeżeli posiadasz już konto na platformie ePUAP:

Przejdź do strony >> Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie
podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu
Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (0:00-0:00) do
Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr ………… przy ul. ………… w
………… na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia
Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym
podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza
(dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą
automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Jeżeli nie posiadasz darmowego konta na platformie ePUAP:

Przejdź do strony >> Zakładanie Konta Użytkownika