MenuLinki
2018-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    

DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLANKA WIELKA

Dnia 17 sierpnia 2018 roku Gmina Polanka Wielka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka - etap I - część 2 zadanie 1-5". Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.492.302,29 złotych, przewidywana kwota dofinansowania to 3.928.265,82 złote.
Projekt zakłada budowę kanalizacji o długości 17,94 km na terenie Gminy Polanka Wielka od centrum miejscowości uwzględniając dokończenie istniejącego już odcinka ulicy Ogrodowej, ulicę Słoneczną i dalej wzdłuż ulicy Długiej do "Górki Madejowej" wraz z ulicami przyległymi.