MenuLinki
2018-11-13     Arkadii, Krystyna, Stanisławy     "Człowiek może się obejść bez wielu rzeczy, ale nie może się obejść bez drugiego człowieka". Ludwig Borne    

DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLANKA WIELKA

Dnia 17 sierpnia 2018 roku Gmina Polanka Wielka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka - etap I - część 2 zadanie 1-5". Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.492.302,29 złotych, przewidywana kwota dofinansowania to 3.928.265,82 złote.
Projekt zakłada budowę kanalizacji o długości 17,94 km na terenie Gminy Polanka Wielka od centrum miejscowości uwzględniając dokończenie istniejącego już odcinka ulicy Ogrodowej, ulicę Słoneczną i dalej wzdłuż ulicy Długiej do "Górki Madejowej" wraz z ulicami przyległymi.