MenuLinki
2018-08-20     Bernarda, Sabiny, Samuela     "Co skraca mi czas - Działanie! Co wydłuża go niemiłosiernie ? - Bezczynność!" - Johann Wolfgang Goethe    

POSIEDZENIE KOMISJI DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY

W dniu 14 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski