MenuLinki
2018-10-17     Antonii, Ignacego, Wiktora     "Nie depcz smutkowi po piętach bo się może odwrócić" - Autor nieznany    

POSIEDZENIE KOMISJI DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY

W dniu 14 czerwca 2018 roku o godzinie 9.00, w jednostkach oświatowych odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski