MenuLinki
2018-12-13     Dalidy, Juliusza, Łucji        

INFORMACJA dot. aktualizacji przez Przedsiębiorców danych w CEiDG w zakresie nr PESEL

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia w załączeniu komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dot. aktualizacji przez Przedsiębiorców danych  w CEiDG w zakresie nr PESEL.

Treść komunikatu