MenuLinki
2018-09-21     Darii, Mateusza, Wawrzyńca     "Wiatr nigdy nie sprzyja temu, kto nie wie, dokąd iść" - przysłowie włoskie    

MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

W dniach 13.04; 17.04; 18.04; 19.04 oraz 20.04.2018r. odbędzie się mycie pojemników na odpady komunalne.
Harmonogram mycia pojemników jest identyczny z harmonogramem zbiórki odpadów.