MenuLinki
2018-04-22     Łukasza, Kai, Nastazji     "Miłość nie potępia - miłośc oczyszcza i dźwiga". Henryk Ibsen    

MYCIE POJEMNIKÓW NA ODPADY KOMUNALNE

W dniach 13.04; 17.04; 18.04; 19.04 oraz 20.04.2018r. odbędzie się mycie pojemników na odpady komunalne.
Harmonogram mycia pojemników jest identyczny z harmonogramem zbiórki odpadów.