MenuLinki
2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę , najem w drodze bezprzetargowej

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w drodze bezprzetargowej.

Treść wykazu.