MenuLinki
2018-01-21     Agnieszki, Jarosława, Nory     "Nie ma gorszych ślepców od tych, którzy nie chcą widzieć" - Herbert George Wells    

Nowy obowiązek dokonania spisu zwierząt w stadzie (bydła, owiec, kóz, świń).