MenuLinki
2017-07-22     Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca        

POSIEDZENIE KOMISJI DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY

W dniu 19 lipca 2017 roku o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski