MenuLinki
2017-11-23     Adeli, Felicyty, Klemensa     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

POSIEDZENIE KOMISJI DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY

W dniu 19 lipca 2017 roku o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski