MenuLinki
2017-09-26     Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe    

POSIEDZENIE KOMISJI DO SPRAW OŚWIATY I KULTURY

W dniu 19 lipca 2017 roku o godzinie 17.00 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski