MenuLinki
2018-06-22     Pauliny, Sabiny, Tomasza     "Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia". Johannes Keppler    

Harmonogram

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018

Lp.

 

Rodzaj czynności
                                                     
 

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

                              

Termin
w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie pisemnej deklaracji
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko
w roku szkolnym 2017/2018
do 17 lutego 2017 r. Nie dotyczy
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 27 lutego 2017 r.
do 17 marca 2017 r
 
od 3 kwietnia 2017 r.
do 7 kwietnia 2017 r.
                                     
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
od 20 marca 2017 r.
do 22 marca 2017 r.

 
do 11 kwietnia 2017 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 31 marca 2017 r. do 19 kwietnia 2017 r.