MenuLinki
2018-06-22     Pauliny, Sabiny, Tomasza     "Radość jest potrzebą, siłą i wartością życia". Johannes Keppler    

Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Polanka Wielka w 2017 roku

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Polanka Wielka w 2017 roku.

Lp Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane, Dostawy, Usługi Tryb udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamółwienia Przewidywany termin wszczęcia w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym
1. Przebudowa drogi gminnej nr K 510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 000+000 do km 0+999;
Budowa kanalizacji sanitarnej Etap I cz.II
Robota budowlana Przetarg nieograniczony 2.518.232,00zł I kwartał 2017r.
2. Budowa drogi gminnej ul. Orzechowa w Polance Wielkiej Robota budowlana Przetarg nieograniczony 300.000,00 zł I kwartał 2017r.
3. Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha w Polance Wielkiej Robota budowlana Przetarg nieograniczony 150.000,00 zł II kwartał 2017r.
4. Rozbudowa i przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Robota budowlana Przetarg nieograniczony 600.000,00 zł III kwartał 2017r.
5. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 600 000,00 zł Usługa Przetarg nieograniczony 300.000,00 zł III kwartał 2017r.
6. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Polanka Wielka Usługa Przetarg nieograniczony 400.000,00 zł IV kwartał 2017r.