MenuLinki
2017-04-23     Ilony, Jerzego, Wojciecha     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki

W związku z nadal pojawiającymi się nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu APELUJE SIĘ do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, do zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Nie przestrzeganie przepisów rozporządzenia sankcjonowane jest nakładaniem kar administracyjnych.

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016r. poz. 2091),

Kontakt telefoniczny do PIW Oświęcim: 33 843 29 95