Strona główna -> Archiwum wiadomości
MenuLinki
2017-03-01     Albina, Antoniny, Radosławy     "Jeżeli chcecie być świętymi w niebie, musicie wpierw stać się świętymi na ziemi" - Ellen G.White    
Archiwum
Rok / Miesiac : /
Od (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Do (data wprowadzenia) [rrrr-mm-dd]:
Szukany tekst:
Strony : 2 3 4 z 102
31.01.2017TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI DO 17 LUTEGO 2017 ROKU
W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie naborem wniosków w ramach Programu "Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego", Wójt Gminy Polanka Wielka prosi wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w 2017 roku o wypełnienie załączonej ankiety (do pobrania tutaj) i złożenia jej do 17 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 15.
16.02.2015Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu
Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.Wójt Gminy/-/ Grzegorz Gałgan
20.10.2014Wójt Gminy Polanka Wielka ZAPRASZA MIESZKANCÓW
Gminy Polanka Wielkana SPOTKANIE INFORMACYJNE w dniu 26 października 2014 roku o godz. 12.00 w Sali Gminnego Centrum Kultury
17.05.2013Polsko - Słowackie Święto Młodych
 
24.02.2017Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018.
Informacje dotyczące Rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018.
24.02.2017Spotkanie informacyjne w Dolinie Karpia
Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie w ramach *Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017"*, które odbędzie się dnia 28 lutego 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.
24.02.2017100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich
Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.
21.02.2017Konsultacje
Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje pod konsultację projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.Wójt/-/ Grzegorz Gałgan
17.02.2017Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020
Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.), w dniu 17.02.2017 rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020.
17.02.2017Sesja Rady Gminy Polanka Wielka
Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 28 lutego 2017 roku, godzina 13.00.
Strony : 2 3 4 z 102