Strona główna -> Boisko Sportowe - Projekt
MenuLinki
2018-12-13     Dalidy, Juliusza, Łucji        

W dniu 27.08.2018 r. miało miejsce podpisanie ostatniego protokołu odbioru robót budowlanych w wyniku, których powstał wyjątkowy kompleks sportowo – rekreacyjno – turystyczny  w Polance Wielkiej


Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 27.04.2018 r. zawarto – na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty, dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – umowę między Gminą Polanka Wielka a firmą: Małgorzata Zemła Usługi Remontowo – Budowlane „TOM-BUD” .


Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 16.04.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Polanka Wielka na dofinansowanie projektu pn.:  Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę trybun sportowych i stworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z ltaną rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego oraz poprawę estetyki budynku zaplecza rekreacyjno-turystycznego boiska sportowego.