MenuLinki
2016-12-07     Agaty, Dalii, Sobiesława        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych | 2016-12-07

Polanka Wielka, dnia 7 grudnia 2016 roku

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku
I. Postanowienia ogólne:
1. Konkurs odbędzie się zgodnie z art. 11, 13 i następne z wyłączeniem art.16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 1817 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” oraz Uchwały Nr XXV/125/2016 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Polanka Wielka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym w formie powierzenia  realizacji zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawywięcej >>


Zawiadomienie o sesji | 2016-12-06

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY POLANKA WIELKA
zwołuje na dzień
15 grudnia 2016 roku na godz. 14.00
sesję Rady Gminy Polanka Wielka


więcej >>


Zimowe utrzymanie dróg | 2016-12-01

INFORMACJA
w sprawie zimowego utrzymania dróg: gminnych, powiatowych, wojewódzkich
na terenie Gminy Polanka Wielka w sezonie zimowym 2016/2017.


więcej >>Najsympatyczniejsza Klasa Pierwsza | 2016-11-24

W tym roku po raz pierwszy Gazeta Krakowska zorganizowała plebiscyt na „Najsympatyczniejsze Klasy Pierwsze - Pierwszaki 2016/17”. Zdjęcia klas, które 26 października ukazały się w „Gazecie Pierwszoklasisty” (dodatku do "Gazety Krakowskiej"), brały udział w internetowej zabawie. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej zajęli sympatyczne trzecie miejsce wygrywając tym samym wyjazd do Aquaparku w Krakowie.


więcej >>


Urząd Skarbowy zaprasza na szkolenia | 2016-11-24

Urząd Skarbowy przedstawia harmonogram szkoleń, które w najbliższych dniach odbędą się w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu.


więcej >>


Spotkanie informacyjne w Dolinie Karpia | 2016-11-10

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 15 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.


więcej >>


Rewitalizacja - zaproszenie do konsultacji | 2016-11-08

Gmina Polanka Wielka przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy. Niniejsze badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii dotyczących potrzeb rewitalizacyjnych na terenie Gminy Polanka Wielka, a także Państwa oczekiwań związanych z realizacją procesu rewitalizacji.  Poniżej umieszczono wzór ankiety (ankieta jest anonimowa) oraz projekty wymaganych dokumentów wraz z formularzem zgłaszania uwag. Uprzejmie proszę o zapoznanie się i zgłaszanie uwag i propozycji.


więcej >>


Wizyta studyjna w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej | 2016-11-07

W dniu 28 października 2016r. pracownicy socjalni i asystenci rodziny z małopolskich Ośrodków Pomocy Społecznej uczestniczyli w Wizycie studyjnej w GOPS w Polance Wielkiej. Inicjatorem i organizatorem tej wizyty był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. W spotkaniu udział wzięło 30 osób, przedstawicieli gmin z całej Małopolski. Celem wizyty było podzielenie się doświadczeniami pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej w zakresie podejmowanych działań przez ośrodek w szczególności tych nagrodzonych w konkursach „Przeciw przemocy” w 2016r. oraz Małopolski Pracownik Socjalny roku 2015 dla Jadwigi Kwarciak.


więcej >>


KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE | 2016-11-07

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia,  że  na  terenie województwa małopolskiego w dniach od  18  do 28 listopada  2016 r. zostanie przeprowadzone dodatkowe ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 03.11.2016 r. | 2016-11-03

Obwieszczenie w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa  w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”


więcej >>


Informacja Wojewody o konsultacjach społecznych | 2016-11-03

Zarząd Województwa Małopolskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Przedmiotem dokumentu są długoterminowe działania naprawcze, plan działań krótkoterminowych oraz uszczegółowienie zagadnień związanych z inwentaryzacją źródeł emisji, analizą jakości powietrza i opisem uwarunkowań ekonomicznych, ekologicznych i lokalnych wybranych kierunków działań naprawczych.

Informacja Zarządu Województwa Małopolskiego


więcej >>


Spotkanie informacyjne w Dolinie Karpia | 2016-11-02

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 9 listopada 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.


więcej >>


Obwieszczenie - Rewitalizacja | 2016-10-31

Rozpoczęcie konsultacji w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Polanka Wielka.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.