MenuLinki
2017-10-23     Edwarda, Marleny, Seweryna     "Nie trzeba kłaniać się okolicznościom a Prawdom kazać, by za drzwiami stały" - Cyprian Kamil Norwid    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Informacja o przerwach w dostawie wody | 2017-10-20

Urząd Gminy Polanka Wielka informuje że, w związku z planowaną wymianą uszkodzonego hydrantu przy ul. Długiej 100 w dniu 23 października 2017 r. w godzinach od 8,00 do 12,00. wystąpi przerwa w dostawie wody.

Przerwa w dostawie wody dotyczyć będzie gospodarstw zasilanych w wodę z sieci wodociągowej przy ul. Długiej od skrzyżowania z ul. Północną do Szkoły Podstawowej nr 2.

Przepraszamy mieszkańców za niedogodności w związku z przerwą w dostawie wody.


Wójt Gminy
Grzegorz Gałgan


więcej >>


ZEBRANIE WIEJSKIE | 2017-10-20

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 29 października 2017 roku o godzinie 12.00 na Sali OSP Polanka Wielka. Tematem spotkania będzie projekt budżetu na 2018 rok


więcej >>


KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY POLANKA WIELKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZACYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2018 | 2017-10-19

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia do konsultacji poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Polanka Wielka www.polanka-wielka.pl projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Polanka Wielka   z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.


więcej >>


Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu. | 2017-10-10

Główny Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje o ponownie  narastającym zagrożeniu wysoce zjadliwej grypie ptaków (HPAI) u drobiu podtypu H5N8 i konieczności  stosowania środków bioasekuracji minimalizujących ryzyko przeniesienia choroby do gospodarstwa.
W związku z zaistniałą sytuacją Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza osoby utrzymujące drób na  szkolenie poświęcone  powyższej tematyce, które odbędzie się w trakcie zebrania wiejskiego w dniu 29 października 2017 roku  około  godz.12.30 w sali OSP Polanka Wielka.


więcej >>


INFORMACJA w sprawie deratyzacji | 2017-10-05

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r.;  w  okresie jesiennym: od 10 października – do 20 listopada 2017 roku.


więcej >>


Ogłosznie o naborach | 2017-09-29

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 do 24 październka 2017 roku.


więcej >>


Sesja Rady Gminy Polanka Wielka | 2017-09-21

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 28 września 2017 roku, godzina 14.00.


więcej >>KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE | 2017-09-12

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 21 do 30 września 2017 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.


więcej >>


OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM. | 2017-09-08

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza pierwszy przetarg pisemny  nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości położonej  w  Polance Wielkiej stanowiącej własność Gminy Polanka Wielka.

Treść ogłoszenia


więcej >>


KOMUNIKAT PREZESA KRAJOWEJ IZBY KOMINIARZY | 2017-09-08

Prezes Krajowej Izby Kominiarzy wystosował komunikat do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2017/2018.

Treść komunikatu (do pobrania tutaj)


więcej >>


ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE BADANIE MAMMOGRAFICZNE | 2017-08-24

Masz 50 lat, a nie skończyłaś 69 roku życia i w ostatnich dwóch latach nie robiłaś bezpłatnej mammografii piersi w ramach "Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi" oraz nie leczysz się onkologicznie.

Zapraszamy

Jesteś babcią, matką, żoną, siostrą - zadbaj o swoje zdrowie.
Dbając o siebie, dbasz o swoich najbliższych.

Rejestracja od poniedziałku do piątku tel. 33 844 83 23 lub osobiście w Pracowni Diagnostyki Obrazowej II piętro Szpital Powiatowy Oświęcim.


więcej >>


Informacja do hodowców trzody chlewnej | 2017-08-08

APEL do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii.


więcej >>


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO | 2017-08-04

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na II termin 2017 roku, w ramach limitu określonego na 2017 rok.

Wniosek należy złożyć w terminie :
od 01 SIERPNIA 2017 roku do 31 SIERPNIA 2017 roku.więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.