MenuLinki
2018-09-19     Januarego, Konstancji, Leopolda     "Jeśli człowiek traci szacunek dla najmniejszej cząstki życia, traci szacunek dla całego życia" - Albert Schweitzer    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


OBWIESZCZENIE | 2018-09-18

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Polance Wielkiej z dnia 18 września 2018r. o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń kandydatów na radnych Gminy Polanka Wielka.


więcej >>


OBWIESZCZENIE | 2018-09-18

OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ w Polance Wielkiej z dnia 18 września 2018r. o zmianie w składzie osobowym Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej.


więcej >>


Zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych | 2018-09-17

W gminie Polanka Wielka zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych, w tym  ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie są przyjmowane w Urzędzie Gminy Polanka Wielka do dnia 21 września 2018 roku, w godzinach pracy urzędu, tj.

poniedziałek – w godz. od 7.00 – do 15.00
wtorek – w godz. od 7.00 – do 15.00
środa – w godz. od 7.00 – do 16.00
czwartek – w godz. od 7.00 – do 15.00
piątek – w godz. od 7.00 – do 14.00

            Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO | 2018-09-13

Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu Gminy Polanka Wielka odbędzię się w miesiącu wrześniu, w terminach odbioru odpadów komunalnych.


więcej >>


OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej | 2018-09-12

OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji Wyborczej w Polance Wielkiej

z dnia 12 września 2018 roku

w sprawie: podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji oraz terminów pełnienia dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na radnych do Rady Gminy Polanka Wielka i kandydatów na wójta Gminy Polanka Wielka.więcej >>


KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE | 2018-09-07

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 27 września  do 6 października  2018 r. zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez zrzucenie szczepionki z samolotu oraz jej ręczne wyłożenie.

Komunikat
Wskazówki dla mieszkańców.


więcej >>


"CZYSTE POWIETRZE" | 2018-09-05

Ministerstwo Środowiska rozpoczęło cykl spotkań w gminach dotyczących realizacji Programu „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. W trakcie spotkań mieszkańcy zostaną poinformowani jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.


więcej >>


Wnioski na nowy okres 2018/2019 | 2018-09-04

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przyjmuje wnioski na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 - więcej informacji w GOPS Polanka Wielka pokój nr 6.


więcej >>


DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLANKA WIELKA | 2018-08-22

Dnia 17 sierpnia 2018 roku Gmina Polanka Wielka podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polanka Wielka - etap I - część 2 zadanie 1-5". Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.492.302,29 złotych, przewidywana kwota dofinansowania to 3.928.265,82 złote.
Projekt zakłada budowę kanalizacji o długości 17,94 km na terenie Gminy Polanka Wielka od centrum miejscowości uwzględniając dokończenie istniejącego już odcinka ulicy Ogrodowej, ulicę Słoneczną i dalej wzdłuż ulicy Długiej do "Górki Madejowej" wraz z ulicami przyległymi.


więcej >>


GŁOSUJMY!!! | 2018-08-21

Polańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Rekreacji prosi o udział w głosowaniu na dwa projekty, na rzecz naszej gminy.
Walczymy o zakup:
- 4 stołów do tenisa stołowego
- 2 tablic interaktywnych
Głosowanie trwa do 14 października.
Głosować można pod poniższymi linkami:

Stoły do tenisa stołowego

Tablice interaktywne


więcej >>


Rekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" wciąż trwa…. | 2018-08-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior", który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.


więcej >>


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE | 2018-08-09

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka. Stanowisko: młodszy referent ds. ochrony środowiska


więcej >>


DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW CO | 2018-08-01

Uchwałą Zarządu z dnia 10 lipca 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Polanka Wielka otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka w 2018 roku”.

Nasza Gmina po raz drugi otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Tegoroczna dotacja wynosi 185 tysięcy złotych.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.