MenuLinki
2017-07-22     Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>DNI POLANKI WIELKIEJ 2017 | 2017-07-19

Fotorelacja z Dni Polanki Wielkiej 2017.


więcej >>


Sesja Rady Gminy Polanka Wielka | 2017-07-19

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 26 lipca 2017 roku, godzina 9.00.


więcej >>


KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA | 2017-07-13

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej, ul. Długa 14; 32 – 607 Polanka Wielka.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


więcej >>


Informacja w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów dotychczasowych klas VI | 2017-06-25

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej informuje o realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów dotychczasowych klas szóstych.


więcej >>


ZAWODY SPORTOWO-STRAŻACKIE | 2017-06-21

Na stadionie sportowym w Polance Wielkiej odbyły się Zawody Sportowo-Strażackie. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów oraz do obejrzenia relacji zdjęciowej.


więcej >>


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE | 2017-06-13

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka.

Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska

TREŚĆ OGŁOSZENIA


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W NABORZE


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


więcej >>


Informacja o zmianie adresu strony internetowej i BIP Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu. | 2017-06-12

Z dniem 1 czerwca 2017r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej i BIP tutejszego Urzędu. Obecnie funkcjonuje pod nowym adresem:

www.malopolskie.kas.gov.pl. Jest to platforma obsługująca wszystkie jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w województwie małopolskim tj. Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wraz z delegaturami oraz wszystkie małopolskie urzędy skarbowe.


więcej >>


UWAGA - zmiany w przepisach o usuwaniu drzew | 2017-06-08

Wójt Gminy Polanka Wielka   uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r., poz.1074).


więcej >>


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Polanka Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego | 2017-05-16

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Polanka Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego tj.:

- działka nr 165/4
- działka nr 167/15
zabudowanych budynkiem starej szkoły, oraz
- działka nr 167/5
położonej w Polance Wielkiej przy ul. Długiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 4 lub pod nr tel. (033) 8488-008 wew.41.

Wykaz

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan 


więcej >>


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI | 2017-05-12

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że Uchwałą nr XXX/157/2017 z dnia 11.05.2017 r. Rada Gminy Polanka Wielka przyjęła do realizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020”.


więcej >>


Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji: Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji | 2017-05-11

Na podstawie art. 6 i 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 19.05.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie określenia „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji: Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.”


więcej >>Wyniki konkursu | 2017-05-04

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego d/s pierwszego kontaktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.