MenuLinki
2016-08-29     Beaty, Racibora, Sabiny     "To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia." - Paul Holbach    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury | 2016-08-29

W dniu 31 sierpnia 2016 roku o godzinie 9.00 w Szkole Podstawowej a o godzinie 11.00 w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej odbędzie się posiedzenie Komisji do spraw Oświaty i Kultury.

Przewodniczący Komisji
/-/ Roman Dobrowolski


więcej >>


MYCIE POJEMNIKÓW | 2016-08-29

Firma EMOPL informuje, że mycie pojemników na odpady zmieszane zgodnych             z normami nastąpi w dniach 13, 14, 15, 16 i 20 września 2016r.


więcej >>


Utrudnienia w ruchu pojazdów na ul. Polnej w Polance Wielkiej | 2016-08-23

W związku z remontem drogi powiatowej - ul. Polnej w Polance Wielkiej, który rozpoczął się 16 sierpnia 2016 r. informuję, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku, na czas wykonania nawierzchni asfaltowej, droga na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką - ul. Długą do skrzyżowania z ul. Jodłową i Świerkową w Polance Wielkiej będzie całkowicie zamknięta.

                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                    /-/ Grzegorz Gałgan
 


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 19.08.2016 r. | 2016-08-19

Na podstawie  art. 36  w związku z art. 35 § 3 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm)  w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K510291  ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000 do km 1+852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego” na wniosek Gminy Polanka Wielka  reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp.j. M. Krawczyk, K. Strzeżyk  ul. Unii Europejskiej 10/88.1, 32-602 Oświęcim.


więcej >>


Dni Polanki-Wielkiej | 2016-08-17

Tegoroczne Dni Polanki Wielkiej zapewniły uczestnikom święta moc wrażeń i atrakcji. W sobotni wieczór – 6 sierpnia imprezę otwarli: wójt gminy – Grzegorz Gałgan i dyrektor GCK – Aneta Odrobina, a muzycznie zainicjował ją występ zespołu Revers. Przerwa w ich koncercie spowodowana niezależną od organizatorów imprezy awarią zasilania sprawiła, że tłumnie zgromadzona publiczność w napięciu oczekiwała na gwiazdę wieczoru – zespół Baciary.


więcej >>


Internet szerokopasmowy w Polance Wielkiej | 2016-08-12

W miejscowości Polanka Wielka rozpoczęły się prace związane z budową szerokopasmowej sieci światłowodowej. Projekt jest realizowany przez firmę Beskid Media. W związku z tym przedstawiciele firmy Beskid Media będą odwiedzać mieszkańców Polanki Wielkiej.


więcej >>


Ostatnie dni na rejestrację paragonów za lipiec. | 2016-07-27

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że wystawione w lipcu paragony fiskalne, które mają wziąć udział w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować w systemie tylko do końca lipca.


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 27.07.2016 r. | 2016-07-27

Zgodnie z art. 73 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka: Biuro Inżynierskie MK Sp. j. M. Krawczyk, K. Strzeżyk,  ul. Unii Europejskiej 10/88.1, 32-602 Oświęcim , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „ Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000,00 do km 1+852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”


więcej >>


PIKNIK RODZINNY | 2016-07-19

Jak co roku 10 lipca 2016r w wakacyjnej atmosferze odbył się Piknik Rodzinny organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Na luzie”.


więcej >>


Zwrot podatku akcyzowego. | 2016-07-13

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na II półrocze 2016 roku, w ramach limitu określonego na 2016 rok.


więcej >>


Umowa o świadczenie usług przedszkolnych | 2016-06-23

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej zamieszcza poniżej do pobraniia umowę o świadczenie usług przedszkolnych. 

Umowa o świadczenie usług przedszkolnych


więcej >>


Doradztwo energetyczne | 2016-06-23

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).


więcej >>


"LSR w 2016" - Kampania informacyjna | 2016-06-16

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi – Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej – Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


więcej >>


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej otrzymał I miejsce w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” | 2016-06-14

W dniu 8 czerwca 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej otrzymał I miejsce w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy”.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.