MenuLinki
2017-07-28     Ady, Wiwiany, Sylwiusza        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO | 2017-07-26

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na II  termin 2017 roku, w ramach limitu określonego na 2017 rok.


więcej >>


INFORMACJA | 2017-07-26

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA


działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 26.07.2017 r. do dnia 16.08.2017 r. został wywieszony wykaz   nieruchomości   stanowiących własność gminy Polanka Wielka  przeznaczonej    do   sprzedaży w drodze pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego tj.:
- działka nr 165/4
- działka nr 167/15
- działka nr 167/5
zabudowanych budynkiem starej szkoły, położonych w Polance Wielkiej przy ul. Długiej.
Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan

Treść Wykazu
więcej >>


INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE | 2017-07-24

W związku ze spotkaniem, które odbyło się 10 lipca 2017 roku w sprawie możliwości uzyskania doacji na instalacje fotowoltaiczne typu: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, termomodernizacja i biomasa, osoby zainteresowane prosi się o wypełnienie ankiety (do pobrania tutaj).

Termion składania ankiet do 31 lipca 2017 roku.


więcej >>DNI POLANKI WIELKIEJ 2017 | 2017-07-19

Fotorelacja z Dni Polanki Wielkiej 2017.


więcej >>


KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA | 2017-07-13

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Polance Wielkiej, ul. Długa 14; 32 – 607 Polanka Wielka.

TREŚĆ OGŁOSZENIA


więcej >>


Informacja w sprawie realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów dotychczasowych klas VI | 2017-06-25

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej informuje o realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów dotychczasowych klas szóstych.


więcej >>


ZAWODY SPORTOWO-STRAŻACKIE | 2017-06-21

Na stadionie sportowym w Polance Wielkiej odbyły się Zawody Sportowo-Strażackie. Organizatorem zawodów był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Oświęcimiu. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami zawodów oraz do obejrzenia relacji zdjęciowej.


więcej >>


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE | 2017-06-13

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka.

Stanowisko: podinspektor ds. ochrony środowiska

TREŚĆ OGŁOSZENIA


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE W NABORZE


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


więcej >>


Informacja o zmianie adresu strony internetowej i BIP Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu. | 2017-06-12

Z dniem 1 czerwca 2017r. nastąpiła zmiana adresu strony internetowej i BIP tutejszego Urzędu. Obecnie funkcjonuje pod nowym adresem:

www.malopolskie.kas.gov.pl. Jest to platforma obsługująca wszystkie jednostki Krajowej Administracji Skarbowej w województwie małopolskim tj. Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wraz z delegaturami oraz wszystkie małopolskie urzędy skarbowe.


więcej >>


UWAGA - zmiany w przepisach o usuwaniu drzew | 2017-06-08

Wójt Gminy Polanka Wielka   uprzejmie informuje, że z dniem 17 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r., poz.1074).


więcej >>


Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Polanka Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego | 2017-05-16

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Polanka Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego tj.:

- działka nr 165/4
- działka nr 167/15
zabudowanych budynkiem starej szkoły, oraz
- działka nr 167/5
położonej w Polance Wielkiej przy ul. Długiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 4 lub pod nr tel. (033) 8488-008 wew.41.

Wykaz

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan 


więcej >>


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI | 2017-05-12

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że Uchwałą nr XXX/157/2017 z dnia 11.05.2017 r. Rada Gminy Polanka Wielka przyjęła do realizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020”.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.