MenuLinki
2016-10-26     Ewarysta, Lucyny, Lutosławy     "Swoją radość można znaleźć w radości innych; to właśnie jest tajemnicą szczęścia" - Georges Bernanos    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Rok Pracowni Orange w Polance Wielkiej | 2016-10-25

Już za niedługo Pracownia Orange w Polance Wielkiej będzie obchodzić swoją pierwszą rocznicę działalności.Z tej okazji członkowie Pracowni chcą przedstawić mieszkańcom naszej gminy to, co działo się u nich  w ciągu minionego roku.
Zapraszamy do oglądania.


więcej >>


Przedłużamy Narodową Loterię Paragonową do marca 2017 r. | 2016-10-24

Narodowa Loteria Paragonowa została przedłużona o kolejne 6 miesięcy i potrwa do 31 marca 2017 r. To efekt dużego zainteresowania loterią i pozytywnych zmian w postawach Polaków, którzy coraz częściej pamiętają o znaczeniu paragonów podczas zakupu towarów i usług. Urząd Skarbowy w Oświęcimiu zachęca do brania paragonów i udziału w Loterii.


więcej >>


Eko - festyn pn. „Na Dzikim Zachodzie” | 2016-10-24

2 października nasza Szkoła Podstawowa, wspólnie z Radą Rodziców, po raz kolejny zorganizowała jesienny piknik rodzinny, a dokładnie Eko - festyn ph. „Na Dzikim Zachodzie”


więcej >>


Przetwórstwo i marketing produktów rolnych | 2016-10-18

29 września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i będzie trwał do 28. października  2016 r.


więcej >>Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 11.10.2016 r. | 2016-10-11

Obwieszczenie  o podaniu do publicznej wiadomości informacji o zakończeniu sprawy dotyczącej wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa  w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego” na wniosek Gminy Polanka Wielka  reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp. j. M. Krawczyk., K. Strzeżyk  ul. Unii Europejskiej 10/88.1, 32-602 Oświęcim  oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, oraz wypowiedzeniem w terminie 7 dni od dnia doręczenia przedmiotowego zawiadomienia, co do zebranych dowodów materiałów oraz zgłoszonych żądań w przedmiotowym postępowaniu.


więcej >>


Spotkanie informacyjne w Dolinie Karpia | 2016-10-07

Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na  Spotkanie Informacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 11 października br. o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2. Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkania informacyjne realizowane w ramach Planu Komunikacji Stowarzyszenia Dolina Karpia, które odbędą się w dniach 9 i 15 listopada o godzinie 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia, Zator ul. Rynek 2.więcej >>


INFORMACJA w sprawie deratyzacji. | 2016-10-04

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015 r. opublikowaną  w Dz. U. Woj. Małop. z 2015, poz. 5465 z dnia 24.09.2015r., tj. okres jesienny: od 10 października – do 20 listopada 2016 roku.


więcej >>


Weź paragon ze sobą – startuje akcja informacyjna | 2016-10-03

Pod hasłem „Weź paragon ze sobą” w całym kraju rusza ogólnopolska kampania informacyjna Ministerstwa Finansów. Akcja ma uświadomić Polakom z czym wiąże się niewydawanie paragonów fiskalnych na stacjach paliwowych i niezabieranie ich ze sobą, kiedy je otrzymują. Urząd Skarbowy w Oświęcimiu zachęca do zapoznania się ze szczegółami kampanii.


więcej >>


OGŁOSZENIE | 2016-09-30

W związku z koniecznością przesłania do Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego planowanego areał uprawy maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Polanka Wielka w 2017 r., tut. urząd informuje, że osoby zainteresowane uprawą w/w gatunków proszone są o zgłaszanie tego faktu do Urzędu Gminy Polanka Wielka (pokój nr 6) do dnia 26 października 2016 r.więcej >>


Komunikat dotyczący rejestracji świń pochodzących z nieznanej siedziby stada | 2016-09-30

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu informuje, że posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 30 dni zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły  ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Treść komunikatu


więcej >>


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 | 2016-09-27

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych. W roku 2015 odnotowano 11.830 pożarów od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Pełna treść komunikatu


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 23.09.2016 r. | 2016-09-23

Obwieszczenie  o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa  w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”


więcej >>


Święto Gminy Stráňavy | 2016-09-23

18 września delegacja władz i mieszkańców Polanki Wielkiej udała się do naszego miasta partnerskiego leżącego na Słowacji. Na samym początku uroczystości, połączonych z 660 rocznicą pierwszej wzmianki o miejscowości Stráňavy – wójt Grzegorz Gałgan przekazał na ręce starosty Jozefa Papana okolicznościowy tort – przyozdobiony herbami Stráňav i Polanki Wielkiej.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.