MenuLinki
2018-02-23     Damiana, Romana, Romany     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

Wymiana kotłów w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Polanka Wielka | 2018-02-13

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że gmina po raz kolejny zamierza przystąpić do Programu PONE realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie, w związku z tym w terminie do 28.02.2018 r. przyjmowane będą wnioski o dotację na wymianę istniejącego kotła na paliwo stałe na nowe zgodne z wytycznymi ekoprojektu.

Dodatkowe informacje dostępne w Urzędzie Gminy pokój nr 15
u koordynatora programu – Łukasz Brózda nr tel. 691 960 419
oraz na stronie WFOŚiGW w Krakowie

https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/program-ograniczenia-niskiej-emisji

Do pobrania W N I O S E K o udział w „Programie Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Polanka Wielka”
 


więcej >>


Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


ZEBRANIE ZWIĄZANE Z II ETAPEM PRZEBUDOWY UL. OGRODOWEJ | 2018-02-21

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza mieszkańców ulicy Ogrodowej, zamieszkałych od numerów parzystych 70 i nieparzystych 93, na spotkanie organizacyjne związane z rozpoczęta przebudową ulicy Ogrodowej.
Spotkanie odbędzie się na małej sali OSP w Polance Wielkiej w dniu 28.02.2018 (t.j. środa) o godzinie 16.00.
W ramach otrzymanego dofinasowania  z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Gminnych i Powiatowych na lata 2016-2019 rozpoczyna się II etap przebudowy ulicy Ogrodowej w Polance Wielkiej. Koszt zadania wynosi 1.915.376,33 zł z czego dofinasowanie wynosi 50% t.j. 957.688,16 zł.
Przebudowa planowo  potrwa do końca września 2018 roku, za utrudnienia w ruchu przepraszamy.


więcej >>


ZEBRANIE WIEJSKIE | 2018-02-21

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na zebranie wiejskie w dniu 4 marca 2018 roku o godzinie 11.45 na Sali OSP Polanka Wielka. Tematem spotkania będą:

- plany inwestycyjne na 2018 rok,

- dofinansowanie do wymiany ogrzewania,

- plany zagospodarowania terenu byłego centrum handlowego.


więcej >>Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet | 2018-02-20

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


więcej >>


Kampania informacyjna "LSR w 2018" | 2018-02-07

Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2018", informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.


więcej >>NABÓR W DOLINIE KARPIA | 2018-01-31

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 12 lutego do 28 lutego 2018 roku.


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2017.KŻ z dnia 30.01.2018 r. | 2018-01-30

Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l)  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) w nawiązaniu do pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie znak: OO.420.2.4.2018.ASu z dnia 30.01.2018 r. (data wpływu) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o umorzeniu postępowania wszczętego w dniu 29.12.2017 r. na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jana Janika: Usługi Projektowe, Nadzory Budowlane Jan Janik, ul. Bolesławska 92a, 32-310 Klucze w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 949, na odcinku Polanka Wielka – Przeciszów, od km 0+000,00 do km 2+106,80 (od Cmentarza w Polance Wielkiej do granicy z Przeciszowem) wraz z budową chodnika”.


więcej >>


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE | 2018-01-29

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka. Stanowisko: inspektor ds. inwestycyjno-budowlanych.


więcej >>


ANKIETA DOLINY KARPIA | 2018-01-29

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety, która ma na celu ocenę działalności Stowarzyszenia Dolina Karpia oraz realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 2 lutego 2018 roku

Link do ankiety


więcej >>


INFORMACJA ARiMR | 2018-01-26

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Jest to związane z rozporządzeniem KE z 2014 r., które nakazuje krajom członkowskim wdrożenie tzw. geoprzestrzennego formularza wniosku. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


więcej >>


Zarządzenie Nr 9/2018 Wójta Gminy Polanka Wielka z dnia 25.01.2018 roku | 2018-01-25

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu


więcej >>


Informacja dotycząca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków | 2018-01-25

Gmina Polanka Wielka uprzejmie informuję, że w związku z wejściem w życie w dniu 12 grudnia 2017 roku przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2017r, poz. 2180), w oparciu o art. 9 ust. 1 tej ustawy, okres obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, ulega na mocy ustawy przedłużeniu o 180 dni t.j. do 10 czerwca 2018 r.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.