MenuLinki
2015-11-29     Błażeja, Margerity, Saturnina        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Konsultacje LSR 2014-2020 w gminach Doliny Karpia | 2015-11-27

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia, w związku z pracami trwającymi nad stworzeniem LSR Doliny Karpia na lata 2014-2020 zaprasza na konsultacje, które trwać będą od 25.11.2015 roku aż do zatwierdzenia LSR przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dolina Karpia.


więcej >>


Zakup nowego instrumentu dla orkiestry OSP Polanka Wielka | 2015-11-27

OSP Polanka Wielka otrzymała dotacje na zakup instrumentu. Dotacja została przydzielona ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolska-Nasz Region-Nasza Szansa”.


więcej >>


Sesja Rady Gminy Polanka Wielka | 2015-11-26

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka 2 grudnia 2015 roku, godzina 9.00.


więcej >>


Pracownik Socjalny Roku 2015 | 2015-11-13

W kategorii Animacja,  Małopolskim Pracownikiem Socjalnym Roku 2015 została Pani Jadwiga Kwarciak z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej.

Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej konferencji pn.”Mamy moc pomagania” w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 6 listopada 2015r. W konkursie oceniano kandydatów w trzech kategoriach: Animacja, Integracja oraz Doświadczenie. Laureaci otrzymali dyplomy z rąk Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Pana Wojciecha Kozaka oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie Pani Wioletty Wilimskiej.


więcej >>


Oszustwa w obrocie paliwami | 2015-11-13

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu na temat oszust w obrocie paliwami.


więcej >>Obwieszczenie z dnia 3 listopada 2015 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Polanka Wielka | 2015-11-04

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r. poz.199 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/207/2014 Rady Gminy Polanka Wielka ...

więcej >>


Świadczenia rodzinne. | 2015-11-03

Jeśli twoja rodzina znalazła się w trudnej sytuacji - możesz ubiegać się o świadczenia rodzinne -okres zasiłkowy 2015/2016 -więcej informacji w GOPS Polanka Wielka pokój nr 5

Nowe wyższe kryterium dochodowe od 1 listopada uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego!
W okresie świadczeniowym 2015/2016, tj. od 01.11.2015r. do 31.10.2016r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy, czyli za rok 2014. Informujemy, że w tut.  Ośrodku Pomocy Społecznej można składać wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz o świadczenia z funduszu alimentacyjnego a także inne świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłowy 2015/2016


więcej >>


INFORMACJA w sprawie deratyzacji. | 2015-11-03

Urząd Gminy w Polanka Wielka przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015 r. opublikowaną  w Dz. U. Woj. Małop. z 2015, poz. 5465 z dnia 24.09.2015r. 


więcej >>


BEZPŁATNE Szkolenie dla rodziców | 2015-10-05

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej zaprasza wszystkich rodziców z terenu Gminy do udziału w bezpłatnym szkoleniu warsztatowym dla rodziców pn. „Nie- z miłości, wyznaczanie granic” podnoszącym kompetencje i umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Celem zajęć jest zdobycie praktycznych umiejętności komunikacji z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju, rozwiązywania konfliktów i mądrego stawiania granic. Rodzice dowiedzą się także jak aktywnie wzmacniać dziecko w rozwoju oraz poszerzą swoją wiedzę na temat współczesnych zagrożeń. Szkolenie będzie obejmowało 2 spotkania w godzinach popołudniowych i odbędzie się w miesiącu październiku 2015r.

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie do 10.10.2015r. pod numerem telefonu:
1. 33 8488 019 w godzinach 7.00 – 15.00
lub na e-mail: gopspol@iap.pl


więcej >>


Zmiana siedziby Zatorskiej Agencji Rozwoju | 2015-10-02

Szanowni Państwo,
informujemy ,że z dniem 8 września 2015 Zatorska Agencja Rozwoju sp.z o.o. zmienia swoją siedzibę w Zatorze  z dotychczasowej  przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 1  na:


Zatorska Agencja Rozwoju sp.z o.o.
ul. Juliusza Słowackiego 15
32-640 Zator

(Budynek Centrum Aktywizacji Zawodowej)


Informujemy także, że zmianie ulegnie  numer telefonu kontaktowego. Prosimy o kontakt na tymczasowy nr telefonu: 795 391 008
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy (zar@zator.pl) lub telefoniczny pod w/w numerem telefonu.


więcej >>


Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu | 2015-09-08


Komunikat
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne z cyklu:


więcej >>


Z WIZYTĄ W KRAKOWIE - SZKOŁA PODSTAWOWA | 2015-06-03

18 maja grupa młodych ekologów ze Szkoły Podstawowej w Polance Wielkiej uczestniczyła w spotkaniu  edukacyjno – szkoleniowym pt. EKO – LOGIKA z cyklu ZIELONA POLSKA zorganizowanym przez Centrum Informacji o Środowisku przy Ministerstwie Środowiska w Krakowie.  
Podczas części edukacyjnej znany dziennikarz i przyrodnik Gerard Sawicki zapoznał uczniów z  tematyką spotkania , która dotyczyła  relacji ludzi ze środowiskiem na przestrzeni dziejów, katastrof ekologicznych, rozpoznawania zagrożeń środowiska, bioróżnorodności, ochrony gatunków i ich siedlisk, profilaktyki – zdrowego trybu życia. Program umilił występ znanego zespołu z przełomu lat 80 i 90 PAPA – DANCE, który obchodził 30 – lecie pracy na scenie.
Wyjazd przebiegał w miłej atmosferze, ekolodzy wrócili pełni nowych wrażeń i doświadczeń.
Udział dzieci w wyżej opisanej imprezie został sfinansowany przez p. wójta Grzegorza Gałgana.


więcej >>


Informacja - Punkt Konsulatcyjny KOPEX EX-COAL | 2015-03-03

Firma KOPEX EX-COAL uruchomiła punkt konsultacyjny w Urzędzie Gminy Polanka Wielka (pomieszczenie PZU). W punkcie tym można zasięgnąć informacji na temat przyszłej budowy kopalni.
Godziny otwarcia punktu:
Poniedziałek od godziny 15.00 do 17.00
Czwartek od godziny 10.00 do 12.00


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.