MenuLinki
2018-12-13     Dalidy, Juliusza, Łucji        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>Korzystaj bezpłatnie z mobilnego systemu powiadamiania. | 2018-12-10

bieżące informacje w Twoim telefonie:

 aktualne sprawy dotyczące mieszkańców

 zagrożenia i niebezpieczeństwa

 istotne utrudnienia i awarie

 imprezy kulturalne i sportowe

 nadchodzące wydarzenia

Już nadajemyw aplikacji BLISKO!


więcej >>


„Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia – Tradycje Kolędnicze” | 2018-11-30

Stowarzyszenie Dolina Karpia wraz z Towarzystwem Turystyki Rowerowej „Cyklista” w Przeciszowie zaprasza mieszkańców Doliny Karpia na spotkania pod nazwą „Grudniowe Tradycje w Dolinie Karpia – Tradycje Kolędnicze”


więcej >>


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem w drodze bezprzetargowej | 2018-11-29

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA

działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o  gospodarce   nieruchomościami  (tekst jednolity - Dz.U. z 2018 r. poz.121 ze zm.)

podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Polanka Wielka,  przeznaczonych do dzierżawy, najmu.

Treść wykazu.


więcej >>


O energooszczędności w Polance Wielkiej: program “Czyste powietrze” i Białe Certyfikaty | 2018-11-21

19 listopada 2018 roku w gminie Polanka Wielka odbyły się warsztaty szkoleniowe ideaTECHforum realizowane w ramach projektu pn. „Energooszczędna gmina i przedsiębiorstwo – razem zadbajmy o środowisko”. Spotkanie to było zwieńczeniem cyklu dziesięciu szkoleń w małopolskich gminach.


więcej >>


Urząd Skarbowy zaprasza na szkolenia | 2018-11-21

Urząd Skarbowy przedstawia harmonogram szkoleń, które w najbliższych dniach odbędą się w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu.


więcej >>


100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI | 2018-11-21

Tak jak cała Polska, tak i Polanka Wielka w sposób szczególny obchodziła setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Naszą Ojczyznę. Narodowe Święto 11 Listopada przebiegło w naszej gminie inaczej jak zwykle, choć pewnych elementów nie mogło zabraknąć. Obchody zostały podzielone na dwie części.

Film z uroczystości


więcej >>


INFORMACJA O NABORACH | 2018-11-13

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 9 listopada do 23 listopada 2018 roku.


więcej >>


KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE | 2018-11-07

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 9 do 19 listopada 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.

Komunikat
Wskazówki dla mieszkańców.


więcej >>


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii | 2018-10-31

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Oświęcimiu organizuje bezpłatne szkolenie dla wszystkich osób, które będą poddawały ubojowi zwierzęta gospodarskie, poza rzeźnią, do celów własnej konsumpcji domowej. Szkolenie to jest niezbędne. Powiatowy Lekarz Weterynarii  wystawi zaświadczenie o odbyciu szkolenia, za które  pobierze opłatę skarbową, która na dzień bieżący wynosi 17zł. Osoby zainteresowane szkoleniem proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Polanka Wielka (pokój 4),  lub telefonicznie 33/8488-008 wew.41  do 16 listopada 2018 r.


więcej >>„ŚLADAMI GWIEZDNYCH WOJEN” | 2018-10-19

30 września na terenie Parku Rekreacyjnego w Polance Wielkiej odbył się Ekofestyn ph: „Śladami Gwiezdnych Wojen”.Coroczną tradycją był pokaz mody ekologicznej prezentowany przez uczniów należących do Klubu Młodego Ekologa, a który nawiązywał do epizodów "Gwiezdnych Wojen".


więcej >>


KOLEJNE DOFINANSOWANIE DLA GMINY POLANKA WIELKA | 2018-10-19

W dniu 18 października 2018 roku Gmina Polanka Wielka otrzymała promesę na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to dofinansowanie na rewitalizację terenów dawnego centrum handlowego w Polance Wielkiej.

Wartość otrzymanego dofinansowania to 499 330,00 złotych.


więcej >>


Informacja o uprawie maku w 2019 roku | 2018-10-04

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje, że na uprawę maku i konopi włóknistych wymagane jest posiadanie zezwolenia Wójta Gminy. Do tego zobowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1030 ze zm.).
Rolnicy zainteresowani uprawą maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2019 roku, proszeni są o zgłoszenie na piśmie areału do uprawy, w  terminie do dnia 26 października  br
Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych będzie skutkować odmową wydania zezwolenia na jego uprawę. Informujemy, że kto uprawia mak i konopie włókniste bez zezwolenia wymaganego prawem, podlega odpowiedzialności karnej.
 
Więcej informacji można uzyskać w  pokoju nr 4. tel.33/8488-008 wew.41.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.