MenuLinki
2017-03-01     Albina, Antoniny, Radosławy     "Jeżeli chcecie być świętymi w niebie, musicie wpierw stać się świętymi na ziemi" - Ellen G.White    

TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI DO 17 LUTEGO 2017 ROKU | 2017-01-31

W związku z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie naborem wniosków w ramach Programu "Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego", Wójt Gminy Polanka Wielka prosi wszystkich zainteresowanych dofinansowaniem na wymianę pieca centralnego ogrzewania w 2017 roku o wypełnienie załączonej ankiety (do pobrania tutaj) i złożenia jej do 17 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 15.


więcej >>


Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018. | 2017-02-24

Informacje dotyczące Rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018.


więcej >>


100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich | 2017-02-24

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.


więcej >>


Konsultacje | 2017-02-21

Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje pod konsultację projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Rozpoczęcie konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020 | 2017-02-17

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 2 oraz art. 17 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777 z późn.zm.), w dniu 17.02.2017 rozpoczyna konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020.


więcej >>


Kampania informacyjna „LSR w 2017” | 2017-02-14

Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku "LSR w 2017", zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego, 22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.


więcej >>


OGŁOSZENIE | 2017-02-14

Stowarzyszenie Dolina Karpia informuje o ogłoszeniu piątego naboru wniosków prowadzonych przez LGD.


więcej >>


Harmonogram | 2017-02-09

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018


więcej >>


INFORMACJA O PRZYZNANIU DOTACJI CELOWEJ NA REALIZACJĘ ZADANIA Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU | 2017-01-31

Wójt Gminy Polanka Wielka Informuje, że po rozpatrzeniu wniosku o przyznanie wsparcie finansowego na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu przyznał dotacje celową Ludowemu Klubowi Sportowemu „STRUMIEŃ” w Polance Wielkiej na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu pod nazwą „Dziecko aktywne - zdrowy dorosły” w kwocie: 80.000,00 zł.


więcej >>


Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Polanka Wielka w 2017 roku | 2017-01-24

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia Plan postępowań o udzielenie zamówień w Gminie Polanka Wielka w 2017 roku.


więcej >>


Statystyczne Badania Rolnicze w 2017r. | 2017-01-20

Główny Urząd Statystyczny corocznie przeprowadza reprezentacyjne badania gospodarstw rolnych. Badania realizowane są w wylosowanych gospodarstwach metodą wywiadu bezpośredniego lub metodą wywiadu telefonicznego przez pracowników Urzędu Statystycznego. Formularze można także wypełnić samodzielnie, na stronie internetowej: https://rolnictwo.stat.gov.pl


więcej >>


Wycinka drzew | 2017-01-19

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje o nowych zasadach wycinki drzew.


więcej >>


Ogłoszenie dla osób posiadających drób lub inne ptaki | 2017-01-18

W związku z nadal pojawiającymi się nowymi ogniskami wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu APELUJE SIĘ do osób utrzymujących drób lub inne ptaki, do zgłoszenia do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.


więcej >>


ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO | 2017-01-12

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, iż w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.