MenuLinki
2018-08-22     Cezarego, Marii, Zygfryda     "Sens życia polega na tym, aby cieszyć się z niego i czynić go piękniejszym dla każdej ludzkiej istoty." - David Ben Gurion"Bóg nie każe nam iść żadną drogą, której by On sam nie przemierzył i na której by nie szedł z nami. " - Dietrich Bongoeffer    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


GŁOSUJMY!!! | 2018-08-21

Polańskie Stowarzyszenie Rozwoju i Rekreacji prosi o udział w głosowaniu na dwa projekty, na rzecz naszej gminy.
Walczymy o zakup:
- 4 stołów do tenisa stołowego
- 2 tablic interaktywnych
Głosowanie trwa do 14 października.
Głosować można pod poniższymi linkami:

Stoły do tenisa stołowego

Tablice interaktywne


więcej >>Rekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" wciąż trwa…. | 2018-08-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior", który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.


więcej >>


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE | 2018-08-09

Wójt Gminy Polanka Wielka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, ul. Długa 61; 32 – 607 Polanka Wielka. Stanowisko: młodszy referent ds. ochrony środowiska


więcej >>


DOFINANSOWANIE DO WYMIANY KOTŁÓW CO | 2018-08-01

Uchwałą Zarządu z dnia 10 lipca 2018 r. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Gmina Polanka Wielka otrzymała dotację na realizację zadania pn. „Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie Gminy Polanka Wielka w 2018 roku”.

Nasza Gmina po raz drugi otrzymała dofinansowanie z WFOŚiGW w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego”.

Tegoroczna dotacja wynosi 185 tysięcy złotych.


więcej >>


Promesy wręczone w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie | 2018-08-01

Uroczyste wręczenie trzeciej części lipcowej transzy promes na odbudowę infrastruktury komunalnej odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. Środki te pozwolą usunąć szkody z lat 2009 – 2017. Wiele inwestycji czekało zatem bardzo długo na realizację. Wiem przy tym, jak bardzo to wsparcie jest potrzebne. Jak już wielokrotnie mówiłem, te promesy w wielu przypadkach okazują się swoistymi kołami ratunkowymi dla samorządów, które zmagają się ze skutkami intensywnych opadów i podtopień - przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik.


więcej >>


DNI POLANKI WIELKIEJ 2018 | 2018-07-18

Fotorelacja z Dni Polanki Wielkiej 2018.


więcej >>


Zaproszenie na "Malarskie selfie - Autoportret Doliny Karpia | 2018-07-18

Zapraszamy do udziału w warsztatach plastycznych poprowadzonych przez dyplomowanego artystę-plastyka. Cykl warsztatów plastycznych będzie miał na celu stworzenie autoportretów/portretów mieszkańców Doliny Karpia. 


więcej >>


Z TERYTORIALSAMI BEZPIECZNIEJ | 2018-07-12

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.


więcej >>


Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców | 2018-07-10

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.


więcej >>


MIĘDZYGMINNY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY | 2018-07-03

8 maja trzyosobowa drużyna w składzie - Weronika Bies i Natalia Nalepka z kl. Vb oraz Justyna Piotrowska z klasy VI -  reprezentowała Szkołę Podstawowa w Polance Wielkiej w międzygminnym konkursie przyrodniczo – ekologicznym pod patronatem Wójta Gminy Osiek.


więcej >>


„Nasza Niepodległa” | 2018-06-29

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej organizuje wystawę na temat bohaterów narodowych, lokalnych, działań narodowo – wyzwoleńczych oraz osiągnięć gminy i regionu z okresu II Rzeczpospolitej, tj. lat 1918 – 1945.
Dyrektor placówki mgr T. Borowiecki zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób dysponujących pamiątkami, rekwizytami, dokumentami itp. z tego okresu o ich udostępnienie w okresie od lipca do listopada 2018 roku.
Podpisane materiały prosimy dostarczać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej oraz do Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Dyrektor ZSP w Polance Wielkiej
                                mgr Tomasz Borowiecki


więcej >>


JESTEŚMY Z NICH DUMNI! | 2018-06-29

7 czerwca 2018  roku na sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej odbyło się uroczyste podsumowanie międzygminnych  konkursów dla klas IV - VII :KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII ,  KONKURSU MATEMATYCZNEGO MAT – MIX  - NASZA NIEPODLEGŁA oraz  KONKURSU ENGLISH IS GREAT.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.