MenuLinki
2016-09-26     Cypriana, Justyny, Łucji     "Ludzie nie mogący osiągnąć tego, co nieodzowne, trudzą się nad tym, co zbędne" - Johann Wolfgang Goethe    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 23.09.2016 r. | 2016-09-23

Obwieszczenie  o wydaniu postanowienia w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K510291K ul. Ogrodowa  w Polance Wielkiej na odcinku od km 00+000,0 do km 1+ 852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”


więcej >>


Święto Gminy Stráňavy | 2016-09-23

18 września delegacja władz i mieszkańców Polanki Wielkiej udała się do naszego miasta partnerskiego leżącego na Słowacji. Na samym początku uroczystości, połączonych z 660 rocznicą pierwszej wzmianki o miejscowości Stráňavy – wójt Grzegorz Gałgan przekazał na ręce starosty Jozefa Papana okolicznościowy tort – przyozdobiony herbami Stráňav i Polanki Wielkiej.


więcej >>


XX Wyścig o Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka oraz Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego | 2016-09-23

XX Wyścig o Puchar Wójta Gminy Polanka Wielka oraz Mistrzostwa Małopolski w Kolarstwie Szosowym ze startu wspólnego odbyły się 17 września 2016 r. na terenie Polanki Wielkiej, Osieka i Przeciszowa.


więcej >>


Zaproszenie na spotkaniu informacyjne | 2016-09-22

"Stowarzyszenie Dolina Karpia zaprasza na  Spotkanie Informacyjne na temat zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD, które odbędzie się dnia 28 września 2016 roku o godzinie 16:00 w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2".


więcej >>


KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE | 2016-09-21

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 26 września do 5 października 2016 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.


więcej >>


Zawiadomienie Okręgowego Związku Hodowców Koni | 2016-09-19

Małopolski Związek Hodowców Koni w Krakowie działając w oparciu o zapisy Ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997r. (Dz.U.Nr 123 poz.774 z póź. zmianami) oraz realizując zadanie o selekcji ogierów starszych zleconych przez Min. Rol. dokona w podanych niżej terminach i miejscowościach przeglądy wszystkich doprowadzonych ogierów.

Więcej informacji w linku.


więcej >>


Urząd Skarbowy zaprasza na szkolenia | 2016-09-15

Urząd Skarbowy przedstawia harmonogram szkoleń, które w najbliższych dniach odbędą się w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu.


więcej >>Informacja Wójta Gminy Polanka Wielka | 2016-09-07

W oparciu o art. 35. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 ze zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej na tablicy ogłoszeń  został wywieszony na okres 21 dni, tj. od dnia 05.09.2016 r. do 26.09.2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy tj.
•    część nieruchomość    gruntowej oznaczonej nr dz. 107/5  o   powierzchni 4m2
•    lokal użytkowy o pow. 39,5 m2.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 6 lub pod nr tel. (033) 8488-008 wew.41.

Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan


więcej >>Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na 2016/2017 | 2016-09-02

KOMUNIKAT Przyjmujemy nowe wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2016/2017 Wnioski do pobrania w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka w godzinach pracy urzędu.więcej >>


Dożynki Gminne 2016 | 2016-09-01

Przepiękna słoneczna niedziela 28 sierpnia 2016 roku była idealna na świętowanie oraz podziękowanie za to co przyniósł miniony rok pracy na roli.więcej >>


Utrudnienia w ruchu pojazdów na ul. Polnej w Polance Wielkiej | 2016-08-23

W związku z remontem drogi powiatowej - ul. Polnej w Polance Wielkiej, który rozpoczął się 16 sierpnia 2016 r. informuję, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku, na czas wykonania nawierzchni asfaltowej, droga na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką - ul. Długą do skrzyżowania z ul. Jodłową i Świerkową w Polance Wielkiej będzie całkowicie zamknięta.

                                                                                                                        Wójt Gminy
                                                                    /-/ Grzegorz Gałgan
 


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 19.08.2016 r. | 2016-08-19

Na podstawie  art. 36  w związku z art. 35 § 3 i  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm)  w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr K510291  ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000 do km 1+852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego” na wniosek Gminy Polanka Wielka  reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Marka Krawczyka Biuro Inżynierskie MK Sp.j. M. Krawczyk, K. Strzeżyk  ul. Unii Europejskiej 10/88.1, 32-602 Oświęcim.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.