MenuLinki
2017-03-25     Bolka, Cezaryny, Marioli     "Bóg ofiarowuje nam skarb, którym jest jego wszechświat." - Anonin Dalmatien Sertillanges    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


STOP POŻAROM TRAW | 2017-03-24

Niedługo zawita do nas pewnie upragniona wiosna. Niestety dla strażaków wiosna nie rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy. W 2017 roku ten dzień przypadł już 24 lutego. Na terenie powiatu oświęcimskiego do dnia dzisiejszego, tj. 23 marca tych pożarów odnotowano 66. To sześćdziesiąt sześć niepotrzebnych interwencji straży pożarnej. 


więcej >>


Sesja Rady Gminy Polanka Wielka | 2017-03-22

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 29 marca 2017 roku, godzina 9.00.


więcej >>PRZEDSZKOLE Z PASJĄ | 2017-03-21

Z przyjemnością informujemy, że nasze Przedszkole zostało laureatem konkursu "Przedszkole z Pasją Oficyny MM". Za uczenie i wychowywanie z pasją, realizowanie ciekawych inicjatyw i oryginalnych pomysłów, a także wyróżnianie się na tle innych okolicznych placówek przedszkolnych otrzymaliśmy certyfikat "Przedszkola z Pasją Oficyny MM".


więcej >>


Komunikat Urzędu Skarbowego | 2017-03-17

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje: Teraz całego PIT-a wypełni urząd, a nie podatnik.

Więcej informacji do pobrania.


więcej >>


ZEBRANIE WIEJSKIE | 2017-03-17

Wójt Gminy Polanka Wielka zaprasza na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się 26 marca 2017 roku o godzinie 11.45  na małej sali OSP Polanka Wielka. Tematem zebrania będzie podsumowanie 2016 roku oraz sprawy inwestycyjne i organizacyjne na 2017 rok.

Wójt szczególnie apeluje o udział w zebraniu mieszkańców ulicy Ogrodowej - na spotkaniu zostaną przedstawione plany dotyczące remontu ulicy.


więcej >>


Opłaty za korzystanie ze środowiska | 2017-03-16

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym w zakresie sprawozdawczości dotyczącej opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej oraz gospodarki odpadami przypominamy o obowiązkach podmiotów w tym zakresie.


więcej >>


Posiedzenie Komisj Rewizyjnej | 2017-03-13

W dniu 15 marca 2017 roku o godzinie 13.00 w Urzędzie Gminy Polanka Wielka odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
/-/ Jarosław Szabla


więcej >>


Promesa na przebudowę ul. Ogrodowej | 2017-03-13

W dniu 10 marca 2017 roku na spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu Wojewoda Małopolski wręczył Wójtowi Gminy Polanka Wielka promesę na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr K 510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej na odcinku od km 0+000 do km 0+999”


więcej >>UWAGA!!! ZAKAZ UTRZYMYWANIA DROBIU NA ZEWNĄTRZ OBOWIĄZUJE NADAL!!! | 2017-03-03

Informacja w sprawie występowania wysoce zjadliwej grypy ptaków podtyp H5N8.(stan na 28.02.2017r.) Problem dotyczący występowania grypy u ptaków (HPAI – H5N8) w dalszym ciągu jest poważny!


więcej >>


Rekrutacja do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018. | 2017-02-24

Informacje dotyczące Rekrutacji do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018.


więcej >>


100 tys. zł na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich | 2017-02-24

Od 13 marca do 11 kwietnia 2017 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie 100 tys. zł premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.


więcej >>


Konsultacje | 2017-02-21

Wójt Gminy Polanka Wielka działając na podstawie Uchwały Nr XLII/233/10 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia sposobu prowadzenia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji poddaje pod konsultację projekt uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.