MenuLinki
2018-04-24     Bony, Horacji, Jerzego     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>Sesja Rady Gminy Polanka Wielka | 2018-04-16

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 25 kwietnia 2018 roku, godzina 9.00.


więcej >>


INFORMACJA Z DOLINY KARPIA | 2018-04-12

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Doliny Karpia planuje zorganizować szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.
Ramowy program szkolenia zakłada między innymi uzyskanie informacji dotyczących formalno-prawnych aspektów założenia oraz prowadzenia działalności agroturystycznej, warunków sanitarnych i żywieniowych w gospodarstwach agroturystycznych, marketingu oraz promocji i reklamy gospodarstw agroturystycznych.


więcej >>


KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE | 2018-04-09

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 8 do 15 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.


Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Komunikat
Wskazówki dla mieszkańców.
więcej >>Apel Państwowej Straży Pożarnej oraz Wójta Gminy Polanka Wielka o nie wypalanie traw | 2018-03-29

Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie - wyjaławia ją, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Corocznie około 95 % wszystkich pożarów lasów wiązać należy z nieodpowiedzialnością człowieka, w tym z wypaleniem okolicznych łąk i pastwisk.


więcej >>


Nabór na urzędników wyborczych - TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 16 KWIETNIA 2018 ROKU | 2018-03-29

PKW informuje, że termin na zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych został przesunięty do dnia 16 kwietnia 2018 roku.


więcej >>


Kwalifikacja wojskowa w 2018 roku | 2018-03-23

W miesiącu marcu do 26 kwietnia 2018 r na terenie powiatu oświęcimskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację prowadzi Powiatowa komisja Lekarska dla Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu Rynek Główny 12. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Polanka Wielka, termin ten wyznaczono na dzień 24 kwietnia 2018 roku.
Jednocześnie informuje się że, osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej obowiązkowa muszą okazać się dowodem osobistym oraz posiadać jedno aktualne zdjęcie.


więcej >>


INFORMACJA w sprawie deratyzacji. | 2018-03-15

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXIX/187/2017 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 28 września 2017 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. Małop. z 2017, poz. 6242 z dnia 09.10.2017r., w  okresie wiosennym: od 9 kwietnia – do 30 maja 2018 roku.


więcej >>


Zakaz uprawy maku i konopi włóknistych. | 2018-03-14

Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, iż w roku 2018, podobnie jak w latach poprzednich, obowiązuje całkowity zakaz uprawy maku i konopi włóknistych na tzw. „potrzeby własne”.


więcej >>


Nabór na urzędników wyborczych - TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 6 KWIETNIA 2018 ROKU | 2018-03-14

Na podstawie uchwał Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r.  w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych oraz z dnia 12 marca 2018 roku zmieniającą uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych,  Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie informuje o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego oraz liczbie urzędników wyborczych w gminach na obszarze właściwości terytorialnej delegatury.


więcej >>
Rolniku, od tego roku wniosek o dopłaty tylko przez Internet | 2018-02-20

Od 2018 r. zmianie uległy zasady ubiegania się o dopłaty bezpośrednie. Wnioski składane będą w formie elektronicznej. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus, dostępna od 15 marca na stronie internetowej www.arimr.gov.pl.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.