MenuLinki
2018-06-19     Gerwazego, Protazego, Sylwii     "Człowiek urodził się po to, aby się radować". Blaise Pascal    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>Na drodze współpracy - Wizyta delegacji z Gminy Wągrowiec | 2018-06-11

Polanka Wielka gościła przez trzy dni od 25 do 27 maja delegację z gminy Wągrowiec, która przybyła do nas w celu nawiązania wzajemnej współpracy.


więcej >>


PRZEDSZKOLE NA MEDAL | 2018-05-30

Grupa III Czerwona z Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej została nominowana w Plebiscycie Przedszkole Na Medal w kategorii Grupa Przedszkolna organizowanym przez Gazetę Krakowską.
Z wielką przyjemnością ogłaszam, że zdobyliśmy III miejsce w powiecie oświęcimskim. Serdecznie dziękuję za wszystkie oddane głosy, a w szczególności zaangażowanym rodzicom moich podopiecznych.

Wychowawca grupy III Czerwonej
Magdalena Figura


więcej >>INFORMACJA dot. aktualizacji przez Przedsiębiorców danych w CEiDG w zakresie nr PESEL | 2018-05-21

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia w załączeniu komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dot. aktualizacji przez Przedsiębiorców danych  w CEiDG w zakresie nr PESEL.

Treść komunikatu


więcej >>


Rusza rekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" | 2018-05-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior", który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.


więcej >>


OGŁOSZENIE o naborze na świadczenie usług opiekuńczych | 2018-05-16

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej ogłasza nabór kandydatów na świadczenie usług opiekuńczych.


więcej >>


Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, iż w dniu 16.05.2018 r. wejdzie w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (na okres 3 lat) | 2018-05-09

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków została ujęta w załączniku do przedmiotowej decyzji. Do poniższych cen dolicza się podatek od towarów i usług w wysokości 8% VAT.

   Decyzja


więcej >>INFORMACJA Z DOLINY KARPIA | 2018-04-12

Pragniemy poinformować, iż Stowarzyszenie Dolina Karpia we współpracy z gminami Doliny Karpia planuje zorganizować szkolenie dotyczące zakładania i prowadzenia działalności agroturystycznej.
Ramowy program szkolenia zakłada między innymi uzyskanie informacji dotyczących formalno-prawnych aspektów założenia oraz prowadzenia działalności agroturystycznej, warunków sanitarnych i żywieniowych w gospodarstwach agroturystycznych, marketingu oraz promocji i reklamy gospodarstw agroturystycznych.


więcej >>


KOMUNIKAT MAŁOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KRAKOWIE | 2018-04-09

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii  zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 8 do 15 kwietnia 2018 r. zostanie przeprowadzone ochronne szczepienie lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie.


Szczepienie lisów będzie wykonane za pomocą przynęt zawierających szczepionkę doustną, która zostanie zrzucona w wyżej wymienionym okresie z samolotów oraz wyłożona ręcznie.

Komunikat
Wskazówki dla mieszkańców.
więcej >>


Apel Państwowej Straży Pożarnej oraz Wójta Gminy Polanka Wielka o nie wypalanie traw | 2018-03-29

Zgodnie z zasadami wiedzy agrotechnicznej wysoka temperatura nie użyźnia gleby, a wręcz przeciwnie - wyjaławia ją, zatem nie jest to skuteczny sposób eliminacji niepożądanych roślin i odnawiania łąk. Corocznie około 95 % wszystkich pożarów lasów wiązać należy z nieodpowiedzialnością człowieka, w tym z wypaleniem okolicznych łąk i pastwisk.


więcej >>


Nabór na urzędników wyborczych - TERMIN PRZEDŁUŻONY DO 16 KWIETNIA 2018 ROKU | 2018-03-29

PKW informuje, że termin na zgłaszanie kandydatów na urzędników wyborczych został przesunięty do dnia 16 kwietnia 2018 roku.


więcej >>


Polanka Wielka spod chmur | 2016-06-13

Film prezentujący naszą piekna Polankę-Wielką z lotu ptaka.
więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.