MenuLinki
2016-04-30     Balladyny, Lilli, Mariana        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>Komunikat Urzędu Skarbowego | 2016-04-27

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, o wydłużonych godzinach pracy Urzędu w dniach 28-29 kwietnia 2016 roku. W tych dniach podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego PIT za 2015 rok do godziny 18:00.


więcej >>


LOTERIA PARAGONOWA - Ostatnie dni na rejestrację paragonów za kwiecień. | 2016-04-27

Urząd  Skarbowy w Oświęcimiu  informuje,  że wystawione  w kwietniu paragony fiskalne, które mają wziąć udział w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować w systemie tylko do końca kwietnia.


więcej >>


LSR dla obszaru Doliny Karpia wybrana do realizacji | 2016-04-25

W dniu 18 kwietnia 2016 roku Komisja ds. wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dokonała wyboru małopolskich grup, które będą realizowały lokalne strategie rozwoju na lata 2014 - 2020. Do konkursu zgłoszone zostały 32 strategie. Tylko dwie grupy (Stowarzyszenie Dolina Karpia oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły") zdecydowały się napisać strategię dwufunduszową, w ramach której starały się o dofinansowanie nie tylko z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ale i z Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.


więcej >>Godziny przyjmowania wniosków na świadczenie wychowawcze tzw. 500+. | 2016-04-06

Od 1 kwietnia 2016 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej będzie można złożyć wniosek na świadczenie wychowawcze tzw. 500+.


Godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
poniedziałek     -     7.00 – 18.00
wtorek             -     7.00 – 15.00
środa               -     7.00 – 18.00
czwartek           -     7.00 – 15.00
piątek               -     7.00 – 14.00


więcej >>


ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW | 2016-04-06

SWIG Delta Partner we współpracy z Urzędem Miejskim w Zatorze prowadzi obecnie badania związane z opracowaniem „Strategii rozwoju gospodarczego obszaru Doliny Karpia ze szczególnym uwzględnieniem turystyki, agroturystyki oraz stref aktywności gospodarczej w Zatorze oraz lokalnych produktów i marek lokalnych”. Badanie ma na celu zebranie informacji i opinii mieszkańców Doliny Karpia, w której skład wchodzą gminy Osiek, Polanka Wielka, Przeciszów, Zator, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice na temat warunków i jakości życia na terenie Doliny Karpia. W związku z tym, chciał(a)bym zaprosić Panią/Pana do wypełnienia ankiety na ten temat. Pani/Pana odpowiedzi będą dla nas bardzo ważnym źródłem informacji. Jednocześnie chciał(a)bym Panią/Pana zapewnić, że badanie ma charakter anonimowy i wyniki będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych, statystycznych zestawień opinii.


więcej >>


Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany i dzierżawy Wójta Gminy Polanka Wielka | 2016-04-05

W oparciu o art. 35. ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej na tablicy ogłoszeń  zostały wywieszone na okres 21 dni, tj. od dnia 05.04.2016 r. do 26.04.2016 r. następujące wykazy:


więcej >>


Obowiązki mieszkańców w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych. | 2016-04-05

Wójt Gminy Polanka Wielka przypomina właścicielom nieruchomości o obowiązkach w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 250) oraz Uchwały Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka tj.:


więcej >>Zakaz uprawy maku i konopi włóknistych w 2016 r. | 2016-03-31

Wójt Gminy Polanka Wielka  uprzejmie informuje mieszkańców Polanki Wielkiej, że zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz.224 ze zm.), oraz Uchwałą Nr XX/260/16  Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w województwie małopolskim w 2016 roku – teren Gminy Polanka Wielka nie wchodzi w skład obszaru przeznaczonego pod uprawę maku niskomorfinowego i konopi włóknistych w 2016r.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy kto, wbrew przepisom ustawy wytwarza, przetwarza albo przerabia środki odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
W związku z powyższym zostaną przeprowadzone lustracje pól pod kątem występowania nielegalnych upraw maku i konopi włóknistych na terenie Gminy Polanka Wielka.


Wójt Gminy
(-) Grzegorz Gałgan


więcej >>


Loteria paragonowa - Ostatnie dni na rejestrację paragonów za marzec. | 2016-03-31

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że wystawione w marcu paragony fiskalne, które mają wziąć udział w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować w systemie tylko do końca marca.


więcej >>


WIEŚCI ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ | 2016-03-23

TURNIEJ BRD
22 marca uczniowie z klasy szóstej: Julia Bercal, Julia Orlanka, Dawid Żebrak i Sebastian Narza  wzięli udział w miejsko – gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym w kategorii szkół podstawowych. Konkurencje obejmowały test wiedzy, test skrzyżowań oraz tor przeszkód.


więcej >>


PISANKA WIELKANOCNA | 2016-03-23

W dniu 20 marca w Oświęcimskim Centrum Kultury odbył się finał konkursu „Dobroczynna Pisanka Wielkanocna” organizowanego prze fundację Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.