MenuLinki
2018-07-16     Eustachego, Mariki, Mirelli        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Z TERYTORIALSAMI BEZPIECZNIEJ | 2018-07-12

Ich zadaniem jest wspieranie i obrona swoich lokalnych społeczności. Motto, noszone w sercu i na mundurze to: ”Zawsze gotowi, zawsze blisko”. Nie ważne, czy zagrozi nam nieprzyjaciel, tragiczne zdarzenie losowe, czy rozszalały żywioł natury, mają służyć nam pomocą. Wojska Obrony Terytorialnej, bo o nich mowa, rozpoczynają rekrutację w naszym regionie.


więcej >>


Wsparcie doradcze i finansowe dla przedsiębiorców | 2018-07-10

Trwa rekrutacja do projektu „Lider CSR – zarządzanie wiekiem – Małopolska Zachodnia” realizowanego przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
W ramach projektu, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski Zachodniej (powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki), mogą otrzymać wsparcie doradcze z zakresu opracowania/aktualizacji strategii zarządzania wiekiem oraz wsparcie finansowe do 5 000zł na doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy.


więcej >>


MIĘDZYGMINNY KONKURS PRZYRODNICZO - EKOLOGICZNY | 2018-07-03

8 maja trzyosobowa drużyna w składzie - Weronika Bies i Natalia Nalepka z kl. Vb oraz Justyna Piotrowska z klasy VI -  reprezentowała Szkołę Podstawowa w Polance Wielkiej w międzygminnym konkursie przyrodniczo – ekologicznym pod patronatem Wójta Gminy Osiek.


więcej >>


„Nasza Niepodległa” | 2018-06-29

W związku z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Szkoła Podstawowa nr 1 w Polance Wielkiej organizuje wystawę na temat bohaterów narodowych, lokalnych, działań narodowo – wyzwoleńczych oraz osiągnięć gminy i regionu z okresu II Rzeczpospolitej, tj. lat 1918 – 1945.
Dyrektor placówki mgr T. Borowiecki zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich osób dysponujących pamiątkami, rekwizytami, dokumentami itp. z tego okresu o ich udostępnienie w okresie od lipca do listopada 2018 roku.
Podpisane materiały prosimy dostarczać do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej oraz do Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej.

Dyrektor ZSP w Polance Wielkiej
                                mgr Tomasz Borowiecki


więcej >>


JESTEŚMY Z NICH DUMNI! | 2018-06-29

7 czerwca 2018  roku na sali widowiskowej GCK w Polance Wielkiej odbyło się uroczyste podsumowanie międzygminnych  konkursów dla klas IV - VII :KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO MISTRZ ORTOGRAFII ,  KONKURSU MATEMATYCZNEGO MAT – MIX  - NASZA NIEPODLEGŁA oraz  KONKURSU ENGLISH IS GREAT.


więcej >>


Informacja dotycząca Cmentarza Komunalnego w Polance Wielkiej | 2018-06-21

Wójt Gminy Polanka Wielka jako Administrator Cmentarza Komunalnego w Polance Wielkiej (zw. dalej „Administratorem”) prosi Dysponentów grobów o utrzymanie porządku na grobie i w bezpośrednim sąsiedztwie grobu.
Za porządek (w tym koszenie traw) na alejkach i innych częściach wspólnych cmentarza (np. wzdłuż ogrodzenia, wokół kaplicy itp.) odpowiada Administrator.

Ponadto Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że od 01.06.2018 r. obowiązki grabarza na Cmentarzu Komunalnym w Polance Wielkiej
wypełnia firma: USŁUGI POGRZEBOWE ROBERT HAŁAT
UL. SŁONECZNA 67,  32 – 608 OSIEK,
TEL.: 785 978 206, 33 845 84 35 ;
http://halat-osiek.pl/


więcej >>

Na drodze współpracy - Wizyta delegacji z Gminy Wągrowiec | 2018-06-11

Polanka Wielka gościła przez trzy dni od 25 do 27 maja delegację z gminy Wągrowiec, która przybyła do nas w celu nawiązania wzajemnej współpracy.


więcej >>


PRZEDSZKOLE NA MEDAL | 2018-05-30

Grupa III Czerwona z Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej została nominowana w Plebiscycie Przedszkole Na Medal w kategorii Grupa Przedszkolna organizowanym przez Gazetę Krakowską.
Z wielką przyjemnością ogłaszam, że zdobyliśmy III miejsce w powiecie oświęcimskim. Serdecznie dziękuję za wszystkie oddane głosy, a w szczególności zaangażowanym rodzicom moich podopiecznych.

Wychowawca grupy III Czerwonej
Magdalena Figura


więcej >>INFORMACJA dot. aktualizacji przez Przedsiębiorców danych w CEiDG w zakresie nr PESEL | 2018-05-21

Wójt Gminy Polanka Wielka przedstawia w załączeniu komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii dot. aktualizacji przez Przedsiębiorców danych  w CEiDG w zakresie nr PESEL.

Treść komunikatu


więcej >>


Rusza rekrutacja do projektu "Małopolski e-Senior" | 2018-05-16

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej informuje, że Gmina Polanka Wielka została zaproszona do udziału w projekcie "Małopolski e-Senior", który jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej ze Starego Sącza w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w okresie od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.