MenuLinki
2015-01-27     Anieli, Juliana, Przemysława     "Całą mądrość, cała filozofia życia - to tylko dobroć" - Stanisłąw Witkiewicz    

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO | 2015-01-24


Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na I półrocze 2015 roku, w ramach limitu określonego na 2015 rok.


więcej >>


Nowe zasady składania PIT-11 - szkolenie | 2015-01-21

Komunikat
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat: „ Nowe zasady składania PIT-11 oraz praktyczne aspekty wysyłania deklaracji przez internet”

Termin i miejsce szkolenia:
27 stycznia 2015 r. godz. 10.00 Aula Św. Wawrzyńca Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu, ul. Nojego 2B

Serdecznie zapraszamy!


więcej >>


Większa i bardziej dostępna ulga na dzieci | 2015-01-18

Izba Skarbowa w Krakowie przypomina, że z początkiem 2015 roku weszły w życie przepisy rozszerzające zasady przyznawania ulg podatkowych na dzieci. Z ulgi będą mogły skorzystać wszystkie rodziny, w których przynajmniej jedno z rodziców płaci podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). Podwyższone o 20 proc. zostaną także ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko. Zmiany mają dotyczyć ponad miliona polskich rodzin, w których wychowuje się około dwóch milionów dzieci.


więcej >>


Ruszają nabory na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej! | 2015-01-14


Operator Dotacji - Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. ogłasza: VII nabór wniosków o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej i VIII nabór wniosków o dofinansowanie na rozwój działalności gospodarczej w ramach Projektu KiK/14 pn.: Dolina Karpia – szansa na przyszłość.


więcej >>


Konsultacje społeczne projektu | 2015-01-12Konsultacje społeczne projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla  gminy  Polanka Wielka  na lata 2014-2018z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022”
więcej >>


ZAWIADOMIENIE | 2015-01-12

OŚ.602.1.2015.MJ                                             Polanka Wielka, dn.12.01.2015 r.ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art.48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) w związku z opracowywaniem aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Polanka Wielka na lata 2014-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-2022” Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krakowie odstępuje od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ponieważ realizacja postanowień tego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

     Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Szkolenia z przedsiębiorczości | 2015-01-08


Cykl bezpłatnych szkoleń z przedsiębiorczości rusza już od stycznia!


Zatorska Agencja Rozwoju sp. z o. o. od stycznia rozpoczyna kolejny bezpłatny cykl szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, realizowany w ramach Projektu KIK/14 pn.: "Dolina Karpia - szansa na przyszłość..."


więcej >>


Informacja zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Polanka Wielka w 2015 roku | 2015-01-08

  1.      Na drodze wojewódzkiej nr 949 od Przeciszowa do Osieka (ul. Zatorska, ul. Długa) przez firmę: P.B.D.-M. DROG-BUD Franciszek Fryc z siedzibą ul. Zamkowa 3, ...

więcej >>


Zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka | 2015-01-02

  Zarządzenie Nr  1 /2015  
Wójta Gminy Polanka Wielka
z dnia  02.01.2015 roku


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na dofinansowanie lub sfinansowanie zadania własnego Gminy Polanka Wielka w zakresie sprzyjania  rozwojowi sportu  w 2015 roku.


więcej >>


OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY 2015 | 2014-12-18

OTWARTY KONKURS NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W 2015 ROKU W GMINIE POLANKA WIELKA


więcej >>


Staże dla osób bezrobotnych | 2014-12-16

Zapraszamy osoby bezrobotne zameldowane na terenie gmin : Zator, Przeciszów, Polanka Wielka, Osiek, Brzeźnica, chcące skorzystać z programu stażowego w ramach Projektu KIK/14 pn. Dolina Karpia – szansa na przyszłość… oraz  pracodawców zainteresowanych przyjęciem osób bezrobotnych na staż  do składania wymaganych dokumentów do Zatorskiej Agencji Rozwoju sp. z o. o.


więcej >>


BEZPŁATNE DORADZTWO BIZNESOWE | 2014-12-03

Zatorska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym doradztwie z zakresu: księgowości, prawa, marketingu i biznesplanu.


więcej >>


Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej | 2014-11-12

Komunikat

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu zaprasza wszystkie zainteresowane osoby na bezpłatne szkolenie/spotkanie informacyjne na temat:

„ Składanie deklaracji podatkowych w formie elektronicznej.”


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.