MenuLinki
2017-04-23     Ilony, Jerzego, Wojciecha     "Wszelki gniew, wszelką nędzę i moc wszelką, złe losy zmoże, kto zbrojny miłością". Michał Anioł    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Ogłosznie o naborach | 2017-04-21

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 maja do 19 maja 2017 roku.


więcej >>


Przerwa w dostawie wody | 2017-04-20

Informujemy, że w związku z wymianą przyłącza wody w dniu 24 kwietnia 2017 roku nastąpi przerwa w dostawie wody, w godzinach od 8.00 do 12.00, w rejonie  ulicy Południowej. Za utrudnienia  przepraszamy.

Wójt
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Akcja „Szybki PIT” | 2017-04-19

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że w dniach 27-28 kwietnia br. podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego PIT za rok 2016 do godziny 18:00.


więcej >>


INFORMACJA dotycząca utrudnień w ruchu pojazdów na ul. Ogrodowej i ul. Orzechowej w Polance Wielkiej. | 2017-04-18

W związku z przebudową dróg gminnych ul. Ogrodowej i ul. Orzechowej w Polance Wielkiej, rozpoczynającą się od 18 kwietnia 2017 r. wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na w/w ulicach. O całkowitym zamknięciu dróg mieszkańcy zostaną poinformowani na trzy dni przed terminem wykonania nawierzchni asfaltowej. Planowane zakończenia robót: na ul. Ogrodowej – 31 październik 2017 r. na ul. Orzechowej – 15 lipca 2017 r.


więcej >>


INFORMACJA GOPS | 2017-04-11

GOPS w Polance Wielkiej będzie realizować projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy.


więcej >>


Szczepienie lisów | 2017-04-10

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.


więcej >>


Zmiana Rozporządzenia | 2017-04-06

Zmiana przepisów dotyczących wysoce zjadliwej grypy ptaków, łagodzące dotychczasowe wymagania dla hodowców drobiu.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków


więcej >>INFORMACJA w sprawie deratyzacji | 2017-04-04

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach i na zasadach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Polanka Wielka zatwierdzonego Uchwałą Nr XI/52/2015 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 10 września 2015 r. opublikowaną  w Dz. U. Woj. Małop. z 2015, poz. 5465 z dnia 24.09.2015r., w okresie wiosennym: od 10 kwietnia – do 26 maja 2017 roku.


więcej >>


Zapisy uzupełniające do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej | 2017-03-30

W dniach od 3 do 7 kwietnia 2017r będą trwały zapisy uzupełniające dzieci do Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej na rok szkolny 2017/2018.

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy, Przedszkola lub w sekretariacie.

Barbara Tolarczyk
Dyrektor Przedszkola


więcej >>


Ostatnie dni na rejestrację paragonów za marzec. | 2017-03-30

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że wystawione w miesiącu marcu paragony fiskalne, które mają wziąć udział w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować w systemie tylko do końca marca.


więcej >>


Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku | 2017-03-29

W miesiącu marcu do 27 kwietnia 2017 r na terenie powiatu oświęcimskiego odbywa się kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację prowadzi Powiatowa komisja Lekarska dla Powiatu Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Bema 4. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu gminy Polanka Wielka, termin ten wyznaczono na dzień 25 kwietnia 2017 roku.
Jednocześnie informuje się że, osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej obowiązkowa muszą okazać się dowodem osobistym oraz posiadać jedno aktualne zdjęcie.


więcej >>


STOP POŻAROM TRAW | 2017-03-24

Niedługo zawita do nas pewnie upragniona wiosna. Niestety dla strażaków wiosna nie rozpoczyna w momencie pierwszych pożarów trawy. W 2017 roku ten dzień przypadł już 24 lutego. Na terenie powiatu oświęcimskiego do dnia dzisiejszego, tj. 23 marca tych pożarów odnotowano 66. To sześćdziesiąt sześć niepotrzebnych interwencji straży pożarnej. 


więcej >>


PRZEDSZKOLE Z PASJĄ | 2017-03-21

Z przyjemnością informujemy, że nasze Przedszkole zostało laureatem konkursu "Przedszkole z Pasją Oficyny MM". Za uczenie i wychowywanie z pasją, realizowanie ciekawych inicjatyw i oryginalnych pomysłów, a także wyróżnianie się na tle innych okolicznych placówek przedszkolnych otrzymaliśmy certyfikat "Przedszkola z Pasją Oficyny MM".


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.