MenuLinki
2014-10-24     Arety, Marty, Marcina     "Dusza ludzka ma dwa stany: jest polem walki albo pobojowiskiem" - Eliza Orzeszkowa    

Wójt Gminy Polanka Wielka ZAPRASZA MIESZKANCÓW | 2014-10-20


Gminy Polanka Wielka
na
SPOTKANIE INFORMACYJNE
w dniu 26 października 2014 roku o godz. 12.00
w Sali Gminnego Centrum Kultury


więcej >>Informacja Dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Gminy Polanka Wielka | 2014-10-22


F. H. U. BIODATA  Michał Kocik                                     Woźniczna 4, 33-171 Pleśna


F.H.U. BIODATA ,wykonująca na zlecenie Starosty Powiatowego w Oświęcimiu, Uproszczone Plany Urządzenia Lasu osób fizycznych,

informuje:

iż zgodnie z Ustawą o Lasach z dnia 28.09.1991 r , Od dnia 20.10.2014 do dnia 20.12.2014  jest wyłożony do wglądu w Urzędzie Gminy Polanka Wielka - pokój 15  Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla właścicieli lasów prywatnych z terenu wsi:

Polanka Wielka

Uwagi i zastrzeżenia do projektu planu można składać w terminie do 30 dni od daty wyłożenia planu w Urzędzie Gminy
Równocześnie informujemy iż w dniu 20 Listopada 2014 możliwe będą konsultacje oraz rozpatrzenie uwag i zastrzeżeń właścicieli lasów w z pracownikiem firmy BIODATA w godzinach 8.30-12.00 w miejscowym Urzędzie Gminy oraz od 13.00 do 15.00 w Urzędzie Gminy Osiek.


więcej >>


OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY POLANKA WIELKA z dnia 20 października 2014r.w sprawie deratyzacji | 2014-10-20

W celu utrzymania należytej higieny na terenie gminy powiadamia się wszystkich administratorów, właścicieli i użytkowników domów mieszkalnych i innych budynków, instytucji itp. o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania w terminie od dnia 21 października do 20 listopada br.


więcej >>


Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami | 2014-10-08


Z dniem 8 października 2014 r. istnieje możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pośrednictwem platformy ePUAP.


więcej >>


WIĘCEJ KONTROLI KAS FISKALNYCH W GASTRONOMII | 2014-10-03

Izba Skarbowa w Krakowie odnotowuje dużą liczbę błędów i nieprawidłowości w ewidencjonowaniu sprzedaży na kasach fiskalnych w branży gastronomicznej.

87 % przeprowadzonych w branży gastronomicznej w 2013 roku kontroli zakończyło
się stwierdzeniem błędów i nieprawidłowości. Wśród podmiotów działających w tej branży do najczęściej ujawnianych niepożądanych zachowań należy brak lub nieprawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych. W związku z powyższym, Izba Skarbowa w Krakowie przypomina o najważniejszych obowiązkach podatników dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Należą do nich m. in:


więcej >>


PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA  | 2014-09-19


ZAPRASZAMY NA PLAC ZABAW RADOSNA SZKOŁA


Wszyscy korzystający z placu zabaw zobowiązani są do zapoznania się
z poniższym regulaminem.


więcej >>Przebudowa drogi gminnej w Polance Wielkiej - ul. Wspólna | 2014-08-25

Komunikat

W związku z rozpoczęciem przebudowy drogi gminnej ul. Wspólna w Polance Wielkiej, od 25 sierpnia 2014 r. droga zostanie zamknięta dla ruchu lokalnego. Z drogi tej będą mogli korzystać tylko mieszkańcy dojeżdżający do posesji przy ul. Wspólnej.
Przebudowa drogi gminnej potrwa do 10 listopada 2014 r.


Wójt Gminy
Mariusz Figura


więcej >>


Odpady komunalne na terenie gminy Polanka Wielka w 2014 r. | 2014-01-20

Rejony obsługi odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Polanka Wielka w 2014 roku


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.