MenuLinki
2016-07-31     Ignacego, Lodomiry, Romana        

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Ostatnie dni na rejestrację paragonów za lipiec. | 2016-07-27

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu informuje, że wystawione w lipcu paragony fiskalne, które mają wziąć udział w Narodowej Loterii Paragonowej można rejestrować w systemie tylko do końca lipca.


więcej >>


Obwieszczenie OŚ.6220.3.2016.MJ z dnia 27.07.2016 r. | 2016-07-27

Zgodnie z art. 73 ust. 1, 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postepowania na wniosek Gminy Polanka Wielka reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Marka Krawczyka: Biuro Inżynierskie MK Sp. j. M. Krawczyk, K. Strzeżyk,  ul. Unii Europejskiej 10/88.1, 32-602 Oświęcim , zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia „ Przebudowa drogi gminnej nr K510291 ul. Ogrodowa w Polance Wielkiej, na odcinku od km 00+000,00 do km 1+852,00 w granicach istniejącego pasa drogowego”


więcej >>


Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej o wyłożeniu do publicznego wglądu spisu inwentaryzacyjnego | 2016-07-27

Komisja Inwentaryzacyjna powołana Uchwałą Rady Gmina Polanka Wielka Nr III/14/2014 z dnia 29.12.2014r. sporządziła kartę inwentaryzacyjną nr 5/2016 oraz spis inwentaryzacyjny.
Ponadto Komisja  informuje  że od 27.07.2016 r. do 29.08.2016 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Polance Wielkiej ul. Długa 61 w biurze nr 6 został wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.


więcej >>Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego | 2016-07-22

Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenia dotyczące wprowadzenia zakazu w przewozie drogowym towarów niebezpiecznych na wyznaczonym obszarze województwa małopolskiego.


więcej >>


PIKNIK RODZINNY | 2016-07-19

Jak co roku 10 lipca 2016r w wakacyjnej atmosferze odbył się Piknik Rodzinny organizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej oraz Stowarzyszenie Kulturalne „Na luzie”.


więcej >>


Zwrot podatku akcyzowego. | 2016-07-13

Urząd Gminy w Polance Wielkiej informuje rolników ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, że mogą składać wnioski na II półrocze 2016 roku, w ramach limitu określonego na 2016 rok.


więcej >>


Umowa o świadczenie usług przedszkolnych | 2016-06-23

Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Polance Wielkiej zamieszcza poniżej do pobraniia umowę o świadczenie usług przedszkolnych. 

Umowa o świadczenie usług przedszkolnych


więcej >>


Doradztwo energetyczne | 2016-06-23

Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).


więcej >>


"LSR w 2016" - Kampania informacyjna | 2016-06-16

Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia. Dnia 17 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wicemarszałek Stanisław Sorys wręczył przedstawicielom Stowarzyszenia, Panu Franciszkowi Sałaciakowi – Prezesowi, oraz Pani Katarzynie Solarskiej – Przewodniczącej Radzie Stowarzyszenia, umowę o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.


więcej >>


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej otrzymał I miejsce w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy” | 2016-06-14

W dniu 8 czerwca 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej otrzymał I miejsce w VII Małopolskim Konkursie „Przeciw przemocy”.


więcej >>


Polanka Wielka spod chmur | 2016-06-13

Film prezentujący naszą piekna Polankę-Wielką z lotu ptaka.
więcej >>


"Rusza LSR!" - Kampania promocyjno-informacyjna | 2016-06-10

"Rusza LSR!" - tym hasłem Stowarzyszenie Dolina Karpia rozpoczyna kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia.

Będziemy Państwu na bieżąco przekazywać informacje o stanie wdrażania Strategii, głównych celach, planowanym budżecie, terminach naborów, planowanych spotkaniach informacyjnych, zakresie i warunkach wsparcia oraz rodzaju operacji, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.  Wkrótce otrzymacie Państwo informacje na temat harmonogramu planowanych naborów.


więcej >>


Echo Trombity 2016 | 2016-06-10

W niedzielę 5 czerwca w parku rekreacyjnym odbył się VII Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych o puchar Wójta Gminy Polanka Wielka. Były to jednocześnie eliminacje do 39 Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity”.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.