MenuLinki
2017-05-24     Joanny, Zdenka, Zuzanny     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

Wójt Gminy przyjmuje Mieszkańców w godzinach pracy urzędu | 2015-02-16

Z uwagi na organizację pracy urzędu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z sekretariatem tel. 33 84 88 008 lub bezpośrednio z Wójtem tel. 533 544 406.

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Gałgan


więcej >>


Sesja Rady Gminy Polanka Wielka | 2017-05-24

Sesja Rady Gminy Polanka Wielka, dnia 31 maja 2017 roku, godzina 9.00.


więcej >>


Urząd Skarbowy zaprasza na szkolenia | 2017-05-22

Urząd Skarbowy przedstawia harmonogram szkoleń, które w najbliższych dniach odbędą się w Urzędzie Skarbowym w Oświęcimiu.


więcej >>
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Polanka Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego | 2017-05-16

WÓJT GMINY POLANKA WIELKA
działając na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami  (tekst jednolity -Dz.U. z 2016r. poz.2147 ze zm.)
informuje,
że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Polanka Wielka ul. Długa 61  w dniach od dnia 16.05.2017 r. do dnia 06.06.2017 r. został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Polanka Wielka przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego tj.:

- działka nr 165/4
- działka nr 167/15
zabudowanych budynkiem starej szkoły, oraz
- działka nr 167/5
położonej w Polance Wielkiej przy ul. Długiej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Polanka Wielka, pokój 4 lub pod nr tel. (033) 8488-008 wew.41.

Wykaz

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Gałgan 


więcej >>


GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI | 2017-05-12

Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że Uchwałą nr XXX/157/2017 z dnia 11.05.2017 r. Rada Gminy Polanka Wielka przyjęła do realizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminy Polanka Wielka na lata 2016 – 2020”.


więcej >>


Obwieszczenie Wójta Gminy Polanka Wielka w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych uchwały w sprawie określenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji: Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji | 2017-05-11

Na podstawie art. 6 i 7 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Polanka Wielka informuje, że w dniu 19.05.2017 r. rozpoczyna konsultacje społeczne uchwały Rady Gminy Polanka Wielka w sprawie określenia „Regulaminu Komitetu Rewitalizacji: Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji.”


więcej >>Wyniki konkursu | 2017-05-04

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego d/s pierwszego kontaktu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Polance Wielkiej


więcej >>


Ogłosznie o naborach | 2017-04-21

Zarząd Stowarzyszenia Dolina Karpia informuje, iż ogłoszono kolejne nabory wniosków, które odbędą się w terminie od 4 maja do 19 maja 2017 roku.


więcej >>


Akcja „Szybki PIT” | 2017-04-19

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu informuje, że w dniach 27-28 kwietnia br. podatnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rozliczeniem podatku dochodowego PIT za rok 2016 do godziny 18:00.


więcej >>


INFORMACJA dotycząca utrudnień w ruchu pojazdów na ul. Ogrodowej i ul. Orzechowej w Polance Wielkiej. | 2017-04-18

W związku z przebudową dróg gminnych ul. Ogrodowej i ul. Orzechowej w Polance Wielkiej, rozpoczynającą się od 18 kwietnia 2017 r. wystąpią utrudnienia w ruchu pojazdów na w/w ulicach. O całkowitym zamknięciu dróg mieszkańcy zostaną poinformowani na trzy dni przed terminem wykonania nawierzchni asfaltowej. Planowane zakończenia robót: na ul. Ogrodowej – 31 październik 2017 r. na ul. Orzechowej – 15 lipca 2017 r.


więcej >>


INFORMACJA GOPS | 2017-04-11

GOPS w Polance Wielkiej będzie realizować projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy.


więcej >>


Szczepienie lisów | 2017-04-10

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że na terenie województwa małopolskiego w dniach od 22 do 30 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciw wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów oraz jej ręczne wyłożenie.


więcej >>


herb100.jpg (9.19 Kb)Polanka Wielka leży w województwie małopolskim na terenie powiatu oświęcimskiego, w odległości 14 km na południowy wschód od Oświęcimia. Krzyżują się tu drogi na: Zator, Przeciszów, Osiek, Kęty, Brzeszcze oraz Oświęcim, Głębowice, Andrychów, Piotrowice. Gmina zajmuje powierzchnie ok. 24 km kw. i liczy 4200 mieszkańców. Podstawą gospodarki jest rolnictwo, ale także usługi: głównie transport i budownictwo oraz przemysł lekki. Stosunkowo duża grupa ludności znajduje zatrudnienie w okolicznych zakładach przemysłowych i górnictwie. Wieś posiada dobrze rozwiniętą siec wodociągową, gazową i telefoniczna. Występujący tu klimat należy do strefy umiarkowanej z przewagą atlantyckich wpływów oceanicznych.